Utbildning och barnomsorg

 • Förskola

  Förskolor, pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, ansök eller säg upp plats, avgifter och regler, öppna förskolor

 • Grundskola

  Grundskolor, förskoleklass, ansök, hitta eller ändra plats, lovskola, skolmat, Naturskolan

 • Gymnasium

  Gymnasieskolor, val och antagning, studiebidrag, byta skola eller program, utlandsstudier, betyg och bedömning, resor och inackordering mm

 • Anpassad skola

  Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola

 • Barn- och elevhälsa och särskilt stöd

  Barnhälsa i förskolan, elevhälsa i grundskolan, elevhälsa i gymnasiet, barn- och elevombud, närvaroarbete, särskilt stöd

 • Modersmål

  Både i grundskola och i gymnasium erbjuds undervisning i barnets modersmål

 • Vuxenutbildning

  Kurser, ansökan, vägledning och stöd, SFI, studiemedel, beställning av betyg

 • Tillstånd och tillsyn

  Starta fristående förskola eller pedagogisk verksamhet, tillsyn och ägar- och ledningsprövning

 • Försäkringar

  Olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring

 • Utmärkelser

  Elevutmärkelse och Årets pedagog

 • Kulturskolan

  Boka kurs, avgifter, instrument, dans, musik, sång, teater, kontakta Kulturskolan

 • Övergång mellan skolformer

  Rutin för övergångar inom och mellan skolformer

 • Information till andra huvudmän

  Riktlinjer, rutiner och olika ersättningar till andra huvudmän

 • Synpunkter

  Lämna beröm, klagomål eller förslag. Vi vill veta vad du tycker!

 • Skolskjuts

  Här kan du läsa vad som gäller för skolskjuts och tidtabeller för skolbussarna.

Händer vid ett tangentbord

Skolportalen, här finns länkar till digitala skoltjänster

Logga in i SchoolSoft, Tempus och Unikum för sjukanmälan, ledigheter med mera.

Elev som sitter och tittar i sin mobil

Betygsbeställning

Nu finns det en e-tjänst där du kan beställa en kopia på ditt betyg från grundskolan.

Elever som sitter och arbetar i klasrummet

Skolplikt och frånvaro

Här kan du få mer information om skolplikt och hur du anmäler frånvaro

Nyheter