Utbildning och barnomsorg

 • Förskola och barnomsorg

  Förskolor, dagbarnvårdare, omsorg på obekväm tid, Öppna förskolor, ansök om eller säg upp plats, avgifter och taxa, pedagogik mm

 • Grundskola

  Grundskolor, förskoleklass, ansök om eller säg upp plats, lovskola, skolmat, Naturskolan

 • Fritidshem

  Ansök, avgifter och taxa, om fritidshemmet

 • Gymnasium

  Gymnasieskolor, val och antagning, studiebidrag, byta skola eller program, utlandsstudier, betyg och bedömning, resor och inackordering mm

 • Särskola

  Grundsärskola, gymnasiesärskola

 • Barn- och elevhälsa, särskilt stöd

  Barnhälsa i förskolan, elevhälsa i grundskolan, elevhälsa i gymnasiet, barn- och elevombudsman, närvaroarbete, särskilt stöd

 • Modersmål

  Både i grundskola och i gymnasium erbjuds undervisning i barnets modersmål

 • Vuxenutbildning

  Kurser, ansökan, vägledning och stöd, SFI, studiemedel, beställning av betyg

 • Tillstånd och tillsyn

  Starta fristående förskola eller pedagogisk verksamhet, tillsyn och ägar- och ledningsprövning

 • Försäkringar

  Olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring

 • Utmärkelser

  Elevutmärkelser och Årets pedagoger

 • Kulturskolan

  Boka kurs, avgifter, instrument, dans, musik, sång, teater, kontakta Kulturskolan

 • Hantering av personuppgifter
 • Övergång mellan skolformer

  Rutin för övergångar inom och mellan skolformer

 • Information till andra huvudmän

  Riktlinjer, rutiner och olika ersättningar till andra huvudmän

Skolportalen

Skolportalen, här finns länkar till digitala skoltjänster

Logga in i SchoolSoft, Tempus och Unikum för bland annat sjukanmälan, vistelsetider, ledigheter mm

 Barn som tittar på en surfplatta tillsammans

Pedagogisk plattform i förskola

Våra kommunala förskolor och skolor har tagit beslut om

Penna bredvid en hög med papper

Gör dina ärenden enkelt i e-tjänsten för förskola, grundskola och fritidshem

Här ansöker du om barnsomsorg, fritidshem, skolbyte grundskola och inflytt grundskola.

Nyheter

 • Utbildning och barnomsorg

  Flygsimulator ska lyfta undervisningen

  Nu får eleverna på flygteknikutbildningen testa cockpitmiljö på lektionstid. Idag invigdes en helt ny flygsimulator av flygplanstypen Airbus A320 i Arlandagymna...
 • Utbildning och barnomsorg

  Sigtuna kommun fortsätter uppåt i skolranking

  Sigtuna kommun ligger på 35:e plats då Sveriges samtliga 290 kommuner jämförs vad gäller skolresultat. En förklaring till den fortsatta förbättringen är en ökad...