Utbildning och barnomsorg

 • Förskola och barnomsorg

  Förskolor, dagbarnvårdare, omsorg på obekväm tid, Öppna förskolor, ansök om eller säg upp plats, avgifter och taxa, pedagogik mm

 • Grundskola

  Grundskolor, förskoleklass, ansök om eller säg upp plats, lovskola, skolmat, Naturskolan

 • Fritidshem

  Ansök, avgifter och taxa, om fritidshemmet

 • Gymnasium

  Gymnasieskolor, val och antagning, studiebidrag, byta skola eller program, utlandsstudier, betyg och bedömning, resor och inackordering mm

 • Särskola

  Grundsärskola, gymnasiesärskola

 • Barn- och elevhälsa, särskilt stöd

  Barnhälsa i förskolan, elevhälsa i grundskolan, elevhälsa i gymnasiet, barn- och elevombudsman, närvaroarbete, särskilt stöd

 • Modersmål

  Både i grundskola och i gymnasium erbjuds undervisning i barnets modersmål

 • Vuxenutbildning

  Kurser, ansökan, vägledning och stöd, SFI, studiemedel, beställning av betyg

 • Tillstånd och tillsyn

  Starta fristående förskola eller pedagogisk verksamhet, tillsyn och ägar- och ledningsprövning

 • Försäkringar

  Olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring

 • Utmärkelser

  Elevutmärkelser och Årets pedagoger

 • Kulturskolan

  Boka kurs, avgifter, instrument, dans, musik, sång, teater, kontakta Kulturskolan

 • Hantering av personuppgifter
 • Övergång mellan skolformer

  Rutin för övergångar inom och mellan skolformer

 • Information till andra huvudmän

  Riktlinjer, rutiner och olika ersättningar till andra huvudmän

Skolportalen

Skolportalen, här finns länkar till digitala skoltjänster

Logga in i SchoolSoft, Tempus och Unikum för bland annat sjukanmälan, vistelsetider, ledigheter mm

Kollage av bilder från förskola, grundskola och gymnasium.

Här är våra bästa pedagoger!

Nu börjar vi presentera vinnarna av årets pedagogpris 2022.

Flicka som väntar på sin skolskjuts

Bra att tänka på inför höstens skolstart

Här har vi samlat några frågor och svar med länkar till vidare information

Nyheter