Utbildning och barnomsorg

 • Förskola

  Förskolor, pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, ansök eller säg upp plats, avgifter och regler, öppna förskolor

 • Grundskola

  Grundskolor, förskoleklass, ansök, hitta eller ändra plats, lovskola, skolmat, Naturskolan

 • Gymnasium

  Gymnasieskolor, val och antagning, studiebidrag, byta skola eller program, utlandsstudier, betyg och bedömning, resor och inackordering mm

 • Anpassad skola

  Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola

 • Vuxenutbildning

  Kurser, ansökan, vägledning och stöd, SFI, studiemedel, beställning av betyg

 • Barn- och elevhälsa och särskilt stöd

  Barnhälsa i förskolan, elevhälsa i grundskolan, elevhälsa i gymnasiet, barn- och elevombud, närvaroarbete, särskilt stöd

 • Skolskjuts

  Här kan du läsa vad som gäller för skolskjuts och tidtabeller för skolbussarna.

 • Modersmål

  Både i grundskola och i gymnasium erbjuds undervisning i barnets modersmål

 • Försäkringar

  Olycksfallsförsäkring och tjänstereseförsäkring

 • Övergång mellan skolformer

  Rutin för övergångar inom och mellan skolformer

 • Information till andra huvudmän

  Riktlinjer, rutiner och olika ersättningar till andra huvudmän, tillstånd och tillsyn

 • Utmärkelser

  Elevutmärkelse och Årets pedagog

 • Kulturskolan

  Boka kurs, avgifter, instrument, dans, musik, sång, teater, kontakta Kulturskolan

 • Synpunkter

  Lämna beröm, klagomål eller förslag. Vi vill veta vad du tycker!

Elever arbetar i klassrum

Mer fokus på matematik, svenska och trygg skolgång

Nytt skolutvecklingsprogram för de kommande fem åren

Gods som ska lastas på flygplan.

Bli expert på logistik och transportplanering

Ansökan är öppen till YH-utbildningen Internationell speditör.

Lärare och elev under lektion. Foto: Rosie Alm

Letar du jobb inom utbildning?

Så här är det att jobba inom utbildning hos oss.

Nyheter