Förskola

Förskolan är en viktig start i livet för barn. I förskolan får barn upptäcka språk, bild och musik, men får också lära sig om samhället vi lever i. Förskolan förbereder också ditt barn inför starten i skolan.

De fristående förskolorna i kommunen har olika inriktningar medan de kommunala förskolorna arbetar med läroplansuppdraget med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och med utgångspunkt i kommunens skolutvecklingsprogram.