Anpassad skola

Anpassad skola är en skolform för elever med intellektuella funktionsnedsättningar, där undervisningen sker i ett långsamt tempo. Innan beslut tas om att sätta en elev i en anpassad skola ska det alltid ske ett noggrant förarbete med en utredning.