Ansök eller säg upp din plats

Med hjälp av en e-tjänst för förskola och fritidshem kan du dygnet runt ansöka om förskoleplats åt ditt barn, säga upp plats eller göra andra ändringar.

Ansök om plats i förskola

Om du bor i Sigtuna kommun eller i annan kommun är du välkommen att söka barnomsorg för ditt barn. Som vårdnadshavare kan du välja mellan flera olika förskolor och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

E-tjänst

Här kan du ansöka om förskoleplats, ansöka om byte, säga upp din plats, ändra inkomst och kontaktuppgifter.

När har jag rätt att få en plats?

Barn erbjuds plats i förskoleverksamhet tidigast från ett års ålder.

Vid ansökan om förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en garantitid till att få en plats inom fyra månader.

Vilka regler gäller vid placering?

När en plats till sökt förskola blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioritetsordning :

 1. syskonförtur
 2. ansökningsdatum

Om det föreligger synnerliga skäl kan barn- och ungdomsförvaltningen besluta att ett visst barn ska ha förtur till en plats på en specifik förskola.

Kan jag stå kvar i kö om jag inte får en av de önskade förskolorna/pedagogisk omsorg?

Får du en plats på en förskola som inte varit ett val kan platsen accepteras och man kan samtidigt stå kvar i kön till valda alternativ.
Vid avböjt erbjudande till förskola som inte varit ett val är köplatsen kvar till valda alternativ.
När barnet har fått placering på sitt förstahandsval stängs ansökan och barnet är inte längre kvar i kön.

Om du vill säga upp din plats eller göra ändringar, inkomst och kontaktuppgifter.

För dig som redan har barn på förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) kan du dygnet runt genom att logga in på e-tjänsten.

 • Ansöka om byte av förskola
 • Besvara platserbjudanden
 • Anmäla om du är eller har slutat vara föräldraledig eller arbetssökande
 • Ändra din inkomst och ändra kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer
 • Säga upp din plats (det är 2 månaders uppsägningstid från det datum du gör uppsägningen i e-tjänsten)

För dig som har barn i kö till förskola eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) kan du dygnet runt genom att logga in på e-tjänsten.

 • Se ditt barns köalternativ
 • Göra ändringar i din ansökan
 • Du kan även ändra dina kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer
 • Se platserbjudande för ditt barn

Använd e-legitimation. Saknar du detta, var vänlig kontakta Sigtuna kommun.

För att du som vårdnadshavare ska kunna kommunicera digitalt med Sigtuna kommuns verksamhetshandläggare krävs också att du anger din aktuella e-postadress i e-tjänsten.

Vid frågor

Har du frågor eller funderingar som rör ansökan eller avgifter i förskolan kan du vända dig till ansvariga verksamhetshandläggare.