Information till andra huvudmän

Här hittar ni information om interkommunala priser, bidragsbelopp till fristående skolor, riktlinjer för tilläggbelopp och förlängd undervisning samt faktureringsrutiner.