Information till andra huvudmän

Du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun hittar här information om våra ersättningar, riktlinjer och rutiner som gäller barn och elever folkbokförda i Sigtuna kommun.

Här finns interkommunala priser, bidragsbelopp till fristående skolor, tilläggbelopp och förlängd undervisning samt faktureringsrutiner.