Information till andra huvudmän

Du som är huvudman för en fristående verksamhet eller kommunal verksamhet i annan kommun hittar här information om våra ersättningar, riktlinjer och rutiner som gäller barn och elever folkbokförda i Sigtuna kommun.

Här finns interkommunala priser, bidragsbelopp till fristående skolor, tilläggbelopp och förlängd undervisning samt faktureringsrutiner.

Här hittar du också information om hur man startar en fristående verksamhet inom fritidshem, förskola eller pedagogisk omsorg.

Skolpliktsbevakning och frånvaro, hur du som huvudman anmäler frånvaro och eller oro om frånvaro.