Omsorg på obekväm tid

Sigtuna kommun erbjuder omsorg för barn under tider då förskola eller fritidshem inte har öppet i den omfattning som skulle behövas med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation.

Förskolebarn torkar av sig på en handduk

Allmänt om omsorg på obekväm tid

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Omsorg på obekväm tid i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder barnomsorg till vårdnadshavare som har obekväma arbetstider, kvällar från klockan 18.30, nätter under tiden 18.30-06.30 och helger. Denna barnomsorg bedrivs i förskolan Lyan i centrala Märsta. Lyan har omsorg för barn 1-6 år och elever på fritidshemmet årskurs F-6.

Vanliga frågor och svar om omsorg på obekväm tid

När har mitt barn rätt till omsorg på obekväm tid?

Omsorg på obekväm tid erbjuds barn från 1 års ålder till och med årskurs 6 under förutsättning att:

  • Samtliga vårdnadshavare/föräldrar som är folkbokförda på samma adress, arbetar under obekväm arbetstid samtidigt

eller

  • Ensamstående vårdnadshavare som arbetar under obekväm arbetstid.

eller

  • Andra skäl såsom att en av vårdnadshavarna arbetar obekväm arbetstid och den andra vårdnadshavaren vistas på behandlingshem, kriminalvård, vårdanstalt eller deltar i värnpliktstjänstgöring
  • Att ha ett stadigvarande behov av omsorg under minst sex månader och minst 20 timmar obekväm arbetstid per månad. Behovet ska styrkas av arbetsgivarintyg och/eller schema minst två veckor innan behov finns.

Föräldralediga eller arbetssökande har inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid.

Hur ansöker jag om plats i omsorg på obekväm tid?

Du ansöker om plats via e-tjänsten. Ställ gärna ditt barn i kö så fort som möjligt eftersom det datum som anmälan registrerats hos kommunen räknas som ködatum. Syskon till barn som redan har en plats i förskolan har förtur till samma förskola.

På e-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov.

Hur många timmar omsorg har barn rätt till?

Barnens behov av omsorg styrs av vårdnadshavare/förälders arbetstid/studietid, vilket innebär att när vårdnadshavare/förälder är ledig så har barnet inte behov av omsorg. Vid nattarbete har barn möjlighet att vara i verksamheten under den tid då vårdnadshavarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar.

Vårdnadshavare som har en fritidshemsplats kan använda den enligt fritidshemmets regler.

Får barn vara på verksamheten vid ledighet och semester?

Har vårdnadshavare semester eller schemalagd ledighet är grundprincipen att barnet inte har behov av omsorg och barnet deltar under denna period inte i verksamheten. Behov av omsorg kan behöva styrkas med intyg.

Hur många timmar under en månad kan barnets vistas i verksamhet?

För barnens bästa strävar kommunen efter att barn inte ska vara i verksamhet mer än 400 timmar per månad. I verksamhetstid inräknas tid i förskola/pedagogisk omsorg, skola, fritidshem och omsorg på obekväm tid.

När kan barnet gå från fritidshemmet till omsorg på obekväm tid?

Vid behov av omsorg på obekväm tid (efter 18.30) kan barnet gå från fritidsverksamheten till Lyan klockan 17.00 och fram till 07.15.

Hur ofta omprövas rätten till omsorg på obekväm tid?

Behovet av barnomsorg omprövas varje halvår genom styrkta arbetsgivarintyg.

Vad händer med platsen om jag blir föräldraledig?

Vid föräldraledighet erbjuds det äldre syskonet på förskolan Lyan annan förskola men har förtur tillbaka efter föräldraledighetens slut. Syskonet ska ha stått i kö till Lyan.

Vad händer om mitt behov av omsorg på obekväm tid upphör?

Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör erbjuds barn som är mellan 1-5 år annan förskola.

Vad händer med platsen när mitt barn börjar skolan?

Barn som är inskrivna och börjar i skolan har kvar sin placering med obekväm arbetstid på förskolan Lyan.

Har jag rätt till omsorg fast jag inte har föranmält detta?

Vid enstaka fall av akut påkommet behov ska förskolan meddelas snarast och platsen kan då användas endast om det är praktiskt möjligt för förskolan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.