Arlandakommunen

Sigtuna är stolt värdkommun för Stockholm Arlanda Airport

Ett värdskap för en så stor arbetsgivare och en så viktig funktion för hela Sverige som Stockholm Arlanda Airport är, ger Sigtuna kommun unika möjligheter till utveckling, arbetstillfällen och till ett blomstrande näringsliv, men också utmaningar.

Flygledartornet på Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Kari Kohvakka

Fotograf: Kari Kohvakka

Infrastruktur

För att området runt flygplatsen ska kunna utvecklas på ett modernt och hållbart sätt måste tillgängligheten förbättras. Inom samarbetet Arlandaregionen har förbättrad infrastruktur identifierats som en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling och för möjligheterna att kunna bidra till fortsatt tillväxt i samklang med flygplatsens utveckling.

Miljö

När områdena på och kring Arlanda flygplats, utvecklas ska det ske med stor miljöhänsyn och utifrån långsiktigt hållbara lösningar. De höga natur- och kulturvärden som finns i landskapet i Sigtuna kommun ska värnas.