Sigtuna kommuns beredskap – Kriget i Ukraina

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden har Sigtuna kommun vidtagit en rad åtgärder. Vi följer utvecklingen noga och samverkan mellan myndigheter och kommuner i regionen sker kontinuerligt.

Illustration på en hand som håller i en dator och olika språk syns på bilden

Translate - Översätt webbplatsen

Så här gör du för att få informationen på vår webbplats översatt och uppläst på olika språk

Den svenska och ukrainska flaggan tonar i varandra

För dig som kommer till Sigtuna kommun från Ukraina

Den som kommer som flykting från Ukraina kan behöva hjälp att ta del av samhällsnyttig information, här finns samlad information.

logga krisinformation

Krisinformation.se

Samlad information från svenska myndigheter om kriget. Här finns även tips om vad man kan göra för att hantera oro.

Bild på kommunhuset i Märsta

Kommunens krisorganisation

En kris uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Vi har en krisorganisation.

En bild på en skylt där det står ordet skyddsrum

Skyddsrum

Många hör av sig till oss angående närmaste skyddsrum.

Bild på händer som håller en familj urklippt från papper

Hur kan jag hjälpa till?

Många av våra invånare vill hjälpa det ukrainska folket.

Vad gör Sigtuna kommun?

  • Mellan den 2 mars till 2 maj var vår krisledning akriverad för att snabbt kunna fatta de beslut som krävdes med anledning av kriget i Ukraina. Krisledningen kan med omedelbar verkan aktiveras igen om läget förändras och behov uppstår.
  • Vi arbetar på flera håll för att få till ett så bra mottagande som möjligt av de som tvingats fly från Ukraina och som kommer till vår kommun.
  • Sigtuna kommun har haft ett evakueringsboende där vi under flera veckor haft omkring 85 personer boende i väntan på mer långvariga boenden. Evakueringsboendet är nu inaktiverat.
  • Hundratals personer på flykt undan kriget i Ukraina befinner sig nu i vår kommun, varav många är barn. Flera av dem har redan hunnit börja skolan i kommunen. Vi har modersmålslärare som kan tala barnens språk och vi ser till så att barnen får det stöd och den trygghet de behöver.
  • Asylsökande barn kan tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras mående. Migrationsverket har långa väntetider men barnen kan ändå ansöka om skolplats. Det görs enklast via vår e-tjänst nyanlända elever Länk till annan webbplats..
  • Sigtuna kommun har en tät samverkan med andra kommuner i regionen, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Polisen och Migrationsverket för att på bästa vis kunna förbereda inför de olika situationer som kan komma att uppstå.

Vanliga frågor och svar

Vi fortsätter följa utvecklingen och kommer fortlöpande gå ut med information som rör kommunen och dess invånare.

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu.

Så förbereder du dig

Vid allvarliga olyckor, smitta, hårt väder, långa elavbrott, militära konflikter eller annan allvarlig kris behöver vi alla vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn eller upp till en vecka utan stöd från myndigheter.

Se till att ha en hemberedskap vid kris, så här kan du som privatperson förbereda dig.

Känner du oro för säkerhetsläget?

Du som bor i kommunen och är över 18 år kan dagtid kontakta Sigtuna kommuns egen Öppenvård Direkt:

Telefon: 08-591 267 26

E-post: oppenvarden@sigtuna.se

Att prata med barn

Försvarsmaktens webbplats finns tips på hur man pratar med barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om deras oro.

Krisinformation.se har frågor och svar för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Var källkritisk

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

  • vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
  • söka information från trovärdiga källor.

Tips och råd från MSB om hur du är källkritisk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om sociala medier i kriser. Länk till annan webbplats.