Kommunens krisorganisation

Kriser uppstår ofta oväntat och utan förvarning. Det är därför viktigt att vara förberedd. Här kan du läsa om Sigtuna kommuns krisorganisation.

Krisstöd vid allvarliga händelser

Kommunens krisstödsorganisation (POSOM) ingår som en del i kommunens krisberedskap.

Krisstöd står för allt medmänskligt, praktiskt, psykologiskt och socialt stöd som olika samhällsinstanser förmedlar i samband med en större olycka, katastrof eller annan typ av allvarlig händelse där samhällets ordinarie resurser inte räcker till eller när det inte finns någon ordinarie verksamhet som har ansvaret. Syftet med krisstödet är att förebygga psykisk ohälsa efter en potentiellt traumatisk upplevelse.

Några exempel på vad som kan ingå i stödet:

  • Finnas till hands för de inblandade, vara medmänniska och att vara ett emotionellt stöd
  • Ge information om vad som har hänt och vad som kommer att hända
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis
  • Ombesörja de mest primära behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder
  • Finnas till hands för de inblandade till dess förhållandena bedöms som acceptabla

Hur aktiveras krisstödsorganisationen?

I Sigtuna kommun beslutar en av socialtjänsten utsedd POSOM-ledare, oftast i samråd med polis eller räddningstjänst, om insatsen skall aktiveras. Sigtuna kommun ingår i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) och kan vid behov ansöka om ytterligare resurser från andra kommuner, Region Stockholm eller frivilligorganisationer.

Under akut hjälp och krishantering finns mer information och kontaktuppgifter som du kan behöva i en akut situation. 

Beredskaps- och planeringszonerna runt kärnkraftkraftverken

För två år sedan beslutade regeringen att förstärka beredskapen inför en eventuell kärnkraftsolycka i Sverige, bland annat genom att utöka storleken på de så kallad beredskaps- och planeringszonerna runt kärnkraftkraftverken.

Sigtuna kommun blir från 1 juli 2022 en del av planeringszonen kring kärnkraftverket i Forsmark.