Så förbereder du dig

Vi ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner, som att till exempel vattenförsörjning, äldreomsorg och räddningstjänst fungerar vid en samhällskris. Men du har också ett eget ansvar.

Vid allvarliga olyckor, smitta, hårt väder, långa elavbrott, militära konflikter eller annan allvarlig kris behöver vi alla vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn eller upp till en vecka utan stöd från myndigheter.

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats där du vid en kris eller en störning i någon viktig samhällsfunktion kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och enklare förtäring. Aktivering av kommunens trygghetspunkter meddelas genom våra egna informationskanaler, alternativt genom P4 Stockholm.

Vi har fyra utvalda trygghetspunkter i kommunen

 • Vikingahallen
 • Ekillahallen
 • Prästängshallen
 • Rosershallen

Här kan du läsa mer om kommunens trygghetspunkter

Hemberedskap vid kris

För att klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Ta del av Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) checklistor på vad du kan packa ner i en krislåda och hur du kan förbereda dig inom områdena vatten, värme, mat och kommunikation.

Tillgång till vatten i kris från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgång till värme i kris från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgång till mat i kris från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgång till kommunikation i kris från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista för beredskap

Den här checklistan kan du använda för att se vad du kan behöva ha hemma för att klara av en kris på ett bra sätt. Listan är framtagen av MSB.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Alternativ värmekälla som inte drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel. Tänk på att ha god ventilation för att inte orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar.
 • Sovsäck, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor.
 • Stearin- och värmeljus.
 • Ficklampa med extra batterier.
 • Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel.
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj.
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio.
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon.
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar.
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd inte spritkök under köksfläkten.
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys, till exempel ris, pasta, bulgur, nötter, choklad.
 • Kontanter.
 • Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Information vid kris

När en kris inträffar finns ett stort behov av snabb och tillförlitlig information. Vid en kris som drabbar Sigtuna kommun lägger vi upp information på våra egna kanaler.

Läs mer om information vid kris

Du kan även få information via Sveriges Radio, krisinformation.se och 113 13.

Till krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt meddelande till allmänheten och Hesa Fredrik

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Vanligtvis nås du av ett VMA via radio och tv. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, mer känt som Hesa Fredrik. Systemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Signalerna testas var tredje månad. Det låter oavbrutet i sju sekunder, följt av fjorton sekunders tystnad. Testet pågår under minst två minuter.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten och Hesa Fredrik

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som kommuner, myndigheter och organisationer hjälper till att arrangera. Syftet är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser, och ytterst krig.

Fokus för Sigtuna kommun under denna årliga vecka är på att lyfta hur du som invånare i kommunen bäst kan förbereda dig själv inför en kris, samt att informera och demonstrera vad vi som kommun gör. Som kommun ansvarar vi bland annat för att äldreomsorg, skola, , förskola, vattenförsörjning och räddningstjänst fungerar även vid en samhällskris.

Krisberedskapsveckan genomförs alltid vecka 39.

Information från MSB om hur du som privatperson kan förbereda dig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Broschyrer och information

MSB har gett ut informationen "Om krisen eller kriget kommer". Läs gärna brochyren och fundera över din egna hemberedskap.

Broschyren finns även att läsa på lätt svenska och andra språk som finska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Broschyren på olika språk hos MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.