Jobba hos oss

I Sigtuna kommun värdesätter vi ledarskap, engagemang, kompetens, delaktighet, öppenhet, hälsa, jämställdhet och mångfald. Hos oss får du möjlighet att växa. Både som individ och anställd.

Vårt arbetsgivarlöfte

Rekryteringsprocessen

En rekrytering är en av de viktigaste investeringarna man gör som arbetsgivare och rekrytering av rätt person till rätt plats är en förutsättning för att organisationen skall kunna bedriva sina verksamheter mot de mål och med den effektivitet som eftersträvas.

I Sigtuna kommun jobbar vi utifrån kompetensbaserad rekrytering för en objektiv och fördomsfri rekrytering. Därför efterfrågar vi inte uppgifter om kön, födelsedatum samt personligt brev vid ansökan. Istället får du som söker jobb hos oss att få svara på några urvalsfrågor kopplade till kraven för tjänsten du söker.

Med urvalsfrågor blir det tydligt för dig som kandidat vilken information vi efterfrågar och besvarar frågor som är relevanta för just den tjänst du söker. Dessutom bifogar du ditt CV som beskriver din arbetslivsbakgrund och utbildning. När vi får relevant information om dig kan vi också göra en rättvis bedömning av hur du skulle passa in i rollen. Rekryteringsprocessen blir därmed mer rättvis då alla sökande får svara på samma frågor och ges samma förutsättningar.

Tips till dig som söker jobb hos oss!

  • Tänk på att ha ett uppdaterat och tydligt CV.
  • Svara ärligt på urvalsfrågorna.
  • Ta dig tid att svara utförligt även på de frågor där du kan ge fritextsvar. Här får du möjlighet att beskriva med egna ord men kom ihåg att besvara den fråga som ställts.
  • Besvara frågorna med fokus på arbetsrelaterad information.

Nedan får du en översiktlig bild av hur vår rekryteringsprocess kan se ut.

Illustration av kommunens rekryteringsprocess.