Tillstånd, regler och tillsyn

Här hittar du information och bestämmelser kring olika typer av verksamheter och försäljning i kommunen.

Upplåtelse av allmän plats

Så gott som alla platser där allmänheten kan röra sig utomhus i Sigtuna kommun, exempelvis trottoarer, torg och parker, betraktas som allmänna. För att få använda dessa platser till försäljning, skyltning, uteserveringar och liknande måste en ansökan till polismyndigheten göras, innan ärendet hanteras av kommunen.
Här kan du läsa mera om vad som gäller för att få använda dessa platser.