Skadedjur

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur inom bostaden.

Undvik skadedjur

Skadedjur kan trivas på platser där det finns tillgång till mat, fukt och värme samt många skrymslen och vrår. Det allra bästa sättet att undvika skadedjur är:

  • Att hålla rent och snyggt och att undvika att ha mycket saker på golvet.
  • Fuktproblem bör åtgärdas så snart de upptäcks.
  • Mat bör förvaras i skåp och alltid i förpackningar så att skadedjur inte kan ta sig in.
  • Avfall ska kastas direkt i sopbehållare och inte i naturen.
  • Att sopbehållaren är hel och ren.
  • Skölj av kladdiga förpackningar och lämna till återvinningsstationen istället för att slänga dem i soporna där de kan nås av skadedjuren.

Kolonier eller enstaka exemplar?

Antalet skadedjur, och var de finns, styr saneringens kostnad och omfattning. Därför är det viktigt att noga kolla var skadedjuren kommer ifrån.

Kackerlackor och mjölbaggar kan förekomma om ingen åtgärd har utförts för att begränsa deras spridning och etablering på nya ställen.

Råttor återfinns oftast bara ett fåtal av. Råttor och flugor kan ge upphov till smittspridning och därför är det viktigt att du omedelbart kontaktar din fastighetsägare, eller ett saneringsföretag direkt.

Så här gör du om du upptäcker skadedjur

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att åtgärda problem med skadedjur inom bostaden. Vänd dig i första hand till fastighetsägaren där skadedjur har upptäckts.

Oftast har fastighetsägaren ett avtal med ett företag som sanerar skadedjur och som du själv kontaktar vid behov. I vissa försäkringar av villor och bostäder ingår skadedjurssanering. Kontakta ditt försäkringsbolag för att höra vad som gäller.

Om störningarna inte åtgärdas av fastighetsägaren kan du lämna ett klagomål till bygg- och miljöförvaltningen genom att fylla i en blankett.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.