Livsmedel

Här hittar du information om hur du anmäler en misstänkt matförgiftning och hur du registrerar din livsmedelsverksamhet. Det finns även information om dricksvatten och tips till att bidra till säkra livsmedel.

Misstänkt matförgiftning

Om du plötsligt får magproblem kan du ha blivit matförgiftad. Symptomen kan uppträda allt ifrån en halvtimme efter det att du åt till över en månad senare, beroende på vad som orsakade matförgiftningen. Misstänker du att du blivit matförgiftad av något som du har ätit eller druckit i kommunen bör du snarast kontakta oss. En snabb anmälan underlättar för bygg- och miljöförvaltningens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

Du kan också kontakta oss om du upptäcker andra brister (till exempel bristande märkning av livsmedel eller ompaketering av utgångna varor) i livsmedelshanteringen.

Registrera livsmedelsverksamhet

Om du ska starta livsmedelsverksamhet i Sigtuna kommun behöver du anmäla din verksamheten hos bygg- och miljöförvaltningen. Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, skolor, butiker, importörer och internetbutiker.

Registreringen gäller även om du genomför ett byte av bolagsform eller organisationsnummer. Registreringen behöver vara hos oss tillhand senast 14 dagar innan du planerar att starta.

OBS! Från och med 1 januari 2019 är kommunen skyldig att ta ut en sanktionsavgift om man startar en ny livsmedelsverksamhet utan att ha registrerat verksamheten. Detta gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer. Läs mer om Livsmedelsverkets information om sanktionsavgifter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändra eller upphöra med livsmedelsverksamhet

Tänk på att kontakta bygg- och miljöförvaltningen vid ändringar av livsmedelsverksamhet. Exempel på ändringar kan vara:

  • ändrar antalet portioner du serverar
  • bygger om livsmedelslokalen
  • ändrar typ av verksamhet från exempelvis café till butik
  • ändrar fakturaadress
  • byter kontaktperson för företaget

Ska du upphöra med din livsmedelsverksamhet behöver du informera bygg- och miljöförvaltningen. Om du missar att meddela bygg- och miljöförvaltningen får du betala den årliga kontrollavgiften även om din verksamhet upphörde eller överläts till annan utövare året innan. Tänk på att vid ett överlåtande av verksamhet upphör alla eventuell tidigare tillstånd för din anläggning.

Livsmedelskontrollen

Miljö- och hälsoskyddskontoret ansvarar för livsmedelskontrollen i Sigtuna kommun. Denna täcker alla typer av livsmedelshantering, som t.ex. restauranger, skolkök, caféer, livsmedelsindustrier och kök på vårdboenden.
Vi kontrollerar inte livsmedelshanteringen i privata hem. Däremot kontrollerar vi t.ex. butiker, importörer och grossister för att veta att den mat och dryck som köps hem hanteras säkert i hela livsmedelskedjan.

Vad kostar livsmedelskontrollen?

Bygg- och miljöförvaltningen är enligt livsmedelslagstiftningen skyldig att ta ut avgifter för att bekosta kontrollen av livsmedelsföretag. Alla som bedriver livsmedelsverksamhet betalar därför en årlig avgift till bygg- och miljöförvaltningen.

I samband med livsmedelsenhetens första kontroll görs en riskklassificering av din verksamhet. Det är en bedömning av de risker som kan uppstå under hanteringen av livsmedel. Bedömningen grundar sig på vilken typ av verksamhet som bedrivs, antal portioner per dag samt vilket märknings/informationsansvar du har som företagare. Riskklassificeringen kommer sedan att ligga till grund för den årliga avgiften. Betalningsansvar för de årliga avgifterna faller på den som är registrerad verksamhetsutövare den försa januari innevarande år.

  • Registreringsavgift: 1837 kr

Fast avgift för behandling av anmälan om registrering.


  • Avgift för årets första kontroll: 1348kr/timme

Timavgift för kontroll av en ny livsmedelsanläggning.


  • Årlig avgift: 1348kr/timme

Fastställd avgift, beräknad efter taxa och baserad på hur många timmar verksamheten

behöver för den årliga kontrollen.


  • Extra kontroll: 1225kr/timme

Timavgift för extra kontroll vid uppföljning av brister, inklusive befogade klagomål. Även restid och administrativt arbete debiteras, liksom kostnader för eventuell provtagning och analys.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.