Upphandling och inköp

För att ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser vid inköp. Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.

Sigtuna kommun lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att upprätthålla reglerna i LOU har rutiner och politiska riktlinjer för upphandling och inköp i kommunen tagits fram.

Det är upphandlingsenheten som projektleder och ansvarar för att upphandlingsprocessen följer lagstiftningen med hänsyn tagen till politiska riktlinjer för upphandling och inköp.

Det första vi gör när behovet av en vara, tjänst eller byggentreprenad uppstår i kommunen är att bestämma hur upphandlingen ska genomföras. Det är avtalets värde och vad som ska upphandlas som styr valet av upphandlingsprocess.

Överstiger det totala värdet på varan eller tjänsten 700 000 kronor måste vi annonsera ut en upphandling. Understiger det totala värdet på varan, tjänsten eller byggentreprenaden 700 000 kronor genomförs en direktupphandling enligt rutiner.

För att bli leverantör till kommunen är det enda sättet att lämna ett anbud i en upphandling. Under pågående upphandlingar kan du se vilka upphandlingar du kan lägga anbud på just nu. Upphandlingar som är under planering för utannonsering hittar du under planerade upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Via gällande avtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du en överblick över alla våra avtal.

Är du ovan vid att lämna anbud till offentlig verksamhet kan du läsa mer om vilka regler som gäller vid upphandling och vad du bör tänka på när du lämnar anbud.