Service till företag

Det ska vara lätt att driva företag i Sigtuna kommun. Ett aktivt och framgångsrikt näringsliv utgör en av grundstenarna för kommunens framtida utveckling. Genom att skapa dialog med kommunens företagare, träffas och utbyta tankar och erfarenheter etablerar vi en bra grund för ett gott företagsklimat. 

Det här kan kommunen hjälpa ditt företag med

Vi på näringslivsenheten jobbar aktivt med att skapa ett bra företagsklimat för alla företag i kommunen, stora som små. Vi vill utveckla dialogen och samarbetet med olika aktörer. Vi tror att det är en förutsättning för ett gott näringslivsklimat.

Det här är något av det som vi kan hjälpa dig med:

  • Etableringshjälp
  • Verka i olika nätverk för att tidigt påverka och ge ungdomar en positiv bild av företagande och entreprenörskap
  • Samverka mellan enheter med olika kompetenser och förutsättningar
  • Säkra kompetensförsörjningen genom samarbete med skolan
  • Rådgivning för entreprenörer
  • Erbjuda nya mötesplatser och ett stort kontaktnät
  • Företagslotsen
  • och mycket mera

Vad behöver just du hjälp med? Välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten.

Energieffektiva företag

Tips från Energimyndigheten till dig som driver företag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka vår energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivaren kan hjälpa ditt företag med tips och råd kring energieffektivisering och besparingar inom bland annat uppvärmning och energiförbrukning. Du kan även boka ett kostnadsfritt och opartiskt energirådgivningsbesök.