Service till företag

Det ska vara lätt att driva företag i Sigtuna kommun. Genom att skapa dialog med kommunens företagare, träffas och utbyta tankar och erfarenheter etablerar vi en bra grund för ett gott företagsklimat.