Aktiviteter och projekt

Som företagare i kommunen finns det flera aktiviteter och projekt att ta del av. Här hittar du några av dem.

Näringslivsträffar

Med jämna mellanrum arrangerar vi näringslivsträffar med olika teman och talare. Till våra näringslivsträffar är alla företag i kommunen välkomna. Våra näringslivsträffar är ett sätt för oss att skapa dialog med kommunens företagare och ett bra tillfälle för lokala företag att nätverka. Genom att träffas och utbyta tankar och erfarenheter kan vi få en bättre bild av vad vi behöver arbeta vidare med, för att bli ännu bättre.

Du hittar alla aktuella aktiviteter för våra företagare på Sigtuna kommuns evenemangskalender.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev säkerställer du att du får inbjudningar till kommande näringslivsluncher.

Näringslivsdag

En gång om året arrangerar vi en näringslivsdag. Det är en heldag full med olika seminarier och möjlighet till mingel och samtal. Den röda tråden är att seminarierna på olika sätt handlar om frågor som kommunen har rådighet över där intresset från näringslivet är stort. Till exempel visioner för hur kommunen och olika delar ska utvecklas när det gäller mark och byggnation, översiktsplanen, visioner för exploatering, upphandling, hållbarhet, landsbygd, samverkan skola-näringsliv och mycket mera.

Etableringslyftet

Etableringslyftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett samverkansprojekt som drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner med stöd av Europeiska Socialfonden ESF. Projektet erbjuder skräddarsydda introduktionskurser för nyanlända riktade mot en bransch eller en specifik arbetsgivare. Nyanlända praktikanter och medarbetare får stöd av Etableringslyftets språkstödjare på företaget och projektets coacher garanterar en kontinuerlig uppföljning. Projektet samverkar även med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och erbjuder rekryteringsträffar.

Berätta gärna för oss hur Etableringslyftet bäst kan stötta dig som arbetsgivare. Hör av dig till oss så bokar vi ett möte. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling


Har du ett företag eller är du medlem i en förening? Har du en idé om hur landsbygden i Sigtuna kommun eller en större del av Upplandsbygd kan utvecklas? Leader Upplandsbygd kan göra din idé till verklighet!

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (LLU) arbetar med att utveckla landsbygden i Uppland genom att fördela stöd till projekt som genererar nya arbeten, fler inflyttade, nya företag och bättre förutsättningar för de föreningar och företag som finns i området. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt och långsiktigt, samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Upplandsbygd Lokalt Ledd utveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fördelar medel från EU:s strukturfonder inom sitt givna geografiska område där Sigtuna kommun ingår. Föreningen arbetar med att utveckla landsbygden i Uppland genom att fördela stöd till projekt som genererar nya arbeten, fler inflyttade, nya företag och bättre förutsättningar.

Kontakta Upplandsbygds kontor eller gå in på deras hemsida. Det finns pengar att söka både för stora och små projekt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.