Alkohol och serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Här kan du få information om olika serveringstillstånd och vad som gäller för dig som är krögare i Sigtuna kommun.

Ansök eller förändra serveringstillstånd

Via e-tjänsten kan du ansöka om serveringstillstånd, komplettera en befintlig ansökan eller ansöka om ändringar i gällande serveringstillstånd. Aktuella avgifter hittar du här.

Vad krävs för att få stadigvarande serveringstillstånd?

Alkohollagen ställer höga krav på den som ansöker om serveringstillstånd. Kommunen kontrollerar bland annat:

  • Personlig lämplighet: Det krävs att samtliga personer med betydande inflytande i bolaget är lämpliga att utöva verksamheten. Serveringstillstånd får till exempel inte ges till sökande som missköter sin ekonomi eller är dömda för vissa brott. Om den sökande driver andra företag kontrolleras också dessa.
  • Matutbud: För att få servera alkoholdrycker krävs att det finns ett kök på serveringsstället. Menyn ska vara varierad.
  • Finansiering: För att få serveringstillstånd för en ny verksamhet krävs att du kan visa hur köpet av bolaget eller restaurangen har gått till.
  • Kunskap: Tillståndshavaren ska klara ett kunskapsprov om alkoholservering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Folkhälsomyndigheten har gjort provet, men du skriver det hos kommunen.

När kommunen beviljar ett serveringstillstånd kan det villkoras. Till exempel kan kommunen kräva att serveringsstället har ordningsvakter på plats under vissa tider.

Vad krävs för att få tillfälligt serveringstillstånd?

Du som vill servera alkohol under en kväll eller under några enstaka dagar ska ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd. En sökande kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd vid tio serveringstillfällen per år och lokal.

Det finns två olika tillfälliga serveringstillstånd, servering till slutet sällskap och servering till allmänheten.

När behöver man inte ett serveringstillstånd?

I vissa fall behövs inget serveringstillstånd. Kontakta tillståndhandläggaren om du till exempel ska ha fest och är osäker.

Hur går handläggningen till?

Efter att du har skickat in din ansökan ska du betala ansökningsavgiften. När detta är gjort och alla bilagor enligt checklistorna nedan är inskickade börjar kommunen att handlägga ditt ärende. Om ytterligare uppgifter behövs från dig får du meddelande om detta. Därefter begär kommunen in yttranden från andra myndigheter till exempel Polisen, Skatteverket och Brandkåren. När alla yttranden har inkommit presenteras en utredning för Individ- och familjeomsorgsnämnden (gäller bara stadigvarande tillstånd). Nämnden beslutar sedan om sökanden ska få tillstånd eller inte.

Kommunen har fyra månader på sig att handlägga din ansökan. Tiden räknas från det att ansökan är komplett. Ett avslag på en ansökan kan överklagas.

Sigtuna kommuns riktlinje för serveringstillstånd i författningssamlingen Länk till annan webbplats.

Vilka avgifter tar kommunen ut?

Vid ansökan eller anmälan enligt alkohollagen tar kommunen ut en avgift. Avgiften avser handläggningen av ärendet och betalas inte tillbaka om sökanden får avslag eller väljer att dra tillbaka ansökan. Observera att handläggningen påbörjas först när avgiften är betald.

Inbetalning sker till PlusGiro 101357-2. Märk din betalning "3112 8200 2670 Akt. 941, serveringstillstånd, namn (sökandes/sökandebolagets namn)".


Avgifter för ansökan/ändring

Typ

Avgift

Nyansökningar

14 000 kr (kunskapsprov för sökande ingår)

Ägarbyte/styrelseförändringar

12 000 kr (komplett ägarbyte)
6 000 kr (<50% av ägande byts)

Tillfälligt tillstånd för säsongsverksamhet

6 000 kr

Permanent ändring i tillstånd

4 000 kr

Tillfälliga tillstånd allmänhet

1 500 kr (1-2 datum)
2 500 kr (3-5 datum)
4 500 kr (6-10 datum)

Tillfälliga tillstånd slutet sällskap

1 000 kr (1-2 datum)
1 500 kr (3-5 datum)
3 000 kr (6-10 datum)

Tillfällig ändring i serveringstillstånd

1 000 kr (1-2 datum)
1 500 kr (3-5 datum)
3 000 kr (6-10 datum)

Förseningsavgift vid restaurangrapportering

500 kr/ påminnelse

Anmälan av ny lokal vid catering

500 kr

Kunskapsprov

 1 500 kr per provtillfälle

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras på inrapporterad omsättning av alkoholförsäljningen för föregående år (restaurangrapporten). Alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska betala tillsynsavgiften. Fakturor skickas ut av kommunen en gång per år.

Avgifter för tillsyn

Omsättning i kronor

Avgift

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd för allmänheten är 4 000 kronor. Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd för slutet sällskap är 2 000 kronor.

0 - 100 000

1 500 kr

100 001 - 250 000

3 500 kr

250 001 - 500 000

4 500 kr

500 001 - 750 000

5 500 kr

750 001 - 1 000 000

6 500 kr

1 000 001 - 2 000 000

8 000 kr

2 000 001 - 3 000 000

10 000 kr

3 000 001 - 4 000 000

12 000 kr

4 000 001 - 5 000 000

24 000 kr

Vad innebär tillsyn?

Kommunen ansvarar för att den som har serveringstillstånd följer alkohollagen och genomför därför både yttre och inre tillsyn.

Den yttre tillsynen innebär att kommunen besöker serveringsstället. Då är tillståndshavaren skyldig att släppa in kontrollanten samt visa till exempel bokföring och menyer. Kommunen kontrollerar dessutom att den serveringsansvariga på plats är anmäld till kommunen, att det serveras mat och att det råder ordning och nykterhet på serveringsstället. En sådan tillsyn kan göras tillsammans med andra myndigheter, till exempel Polisen, Skatteverket och Brandkåren.

Inre tillsyn görs genom att tillståndshavarna regelbundet kontrolleras hos andra myndigheter.

Inför ansökan - checklistor

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta tillståndshandläggarna på Sigtuna kommun, kontaktcenter@sigtuna.se.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.