Köldmedier

Här får du information om vilka regler som gäller kring köldmedier, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta.

Rutiner för köldmedieaggregat

Som ägare till köldmedieaggregat behöver du ha reda på följande:

 • Se till att köldmedieaggregaten blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen (senast 31 mars året efter) rapportera till Miljö- och hälsoskyddskontoret om dina köldmedier.
 • Signera rapporten och känna till rapportens innehåll.
 • Aggregat som tas ur bruk ska skrotas och tas omhand på rätt sätt av en certifierad firma. Detta ska redovisas i ett skrotningsintyg till Miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Informera Miljö- och hälsoskyddskontoret vid nyinstallation av aggregat.

Nyinstallation

Miljö- och hälsoskyddskontoret ska informeras innan ny utrustning, som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, installeras. Läckagekontroll ska göras i samband med installation.

Ägarbyte

Ägarbyte ska anmälas skriftligen och vara undertecknad av både den nuvarande och den nya ägaren. Båda bär ansvar för att Miljö- och hälsoskyddskontoret blir informerad om ändringen.

Sker ingen anmälan om ägarbyte så debiteras den tidigare ägaren. Det är alltså den som är registrerad som ägare den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Skrotning

Vid skrotning av hel anläggning (alla aggregat) måste certifierad entreprenör kontaktas. Ägaren till aggregaten ansvarar för att köldmedierna tas om hand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av ägaren innan det skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Rapportering av köldmedia

Samtliga kontroller, åtgärder, skrotningar mm av köldmedieaggregat som sker under året ska sammanställas i en kontrollrapport. Rapporten skickas in till Miljö- och hälsoskyddskontoret senast 31 mars året därpå.

Rapporten ska innehålla följande:

 1. Operatörens/verksamhetsutövarens namn och adress
 2. Organisationsnummer
 3. Kontaktuppgifter
 4. E-post och telefonnummer
 5. Fastighetsbeteckning
 6. Adress där aggregaten finns
 7. Namn och certifikat på köldmedieentreprenör
 8. Total mängd och typ av köldmedia
 9. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 10. Datum för periodiska- och uppföljande kontroller och ev. åtgärder på aggregaten
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning

Rapportering till Miljö- och hälsoskyddskontoret

Rapportering till Miljö- och hälsoskyddskontoret görs via:

Lagar och information

Taxor och avgifter

För handläggning av en komplett ifylld köldmedierapport debiterar Miljö- och hälsoskyddskontoret en fast avgift på 2200 kr, som motsvarar 2 timmars handläggning. För en rapport som är ofulllständigt ifylld och behöver kompletteras debiterar Miljö- och hälsoskyddskontoret en avgift på 3300 kr, vilket motsvarar 3 timmars handläggning.
Debitering sker enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om taxor och avgifter:


Vad är köldmedia och påverkar den klimatet?

Köldmedier används bland annat i kyl- och frysanläggningar, värmepumpar och klimatanläggningar. Det finns många typer av köldmedier. Begreppet "köldmedium" är ett samlingsnamn för den gas eller vätska som finns i en sluten process från vilken kyla eller värme levereras.

Vissa av dessa köldmedier har en stark påverkan på växthuseffekten (mäts i GWP). Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger, vilket leder till stora konsekvenser för bland annat jord- och skogsbruk och naturliga ekosystem.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.