Allmänna platser för upplåtelse

Så gott som alla platser där allmänheten kan röra sig utomhus i Sigtuna kommun, exempelvis trottoarer, torg och parker, betraktas som allmän plats. För att få använda dessa platser till försäljning, evenemang och liknande måste man ansöka om tillstånd hos polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolloppisar

Skolloppisar är tillfälliga försäljningsplatser för skolklasser samt barn- och ungdomsföreningar.

Det här gäller för skoloppisar

Torghandel

Kommunen har ett antal fasta torgplatser som går att nyttja för torghandel. För att bedriva torghandel på dessa platser måste en ansökan göras.

Det här gäller för torghandel

Uteservering

En uteservering på offentlig plats kräver alltid polistillstånd och regleras enligt ordningslagen.

Det här gäller för uteservering

Reklamskylt, gatupratare, affischering

Vill du använda allmän mark för att sätta upp reklamskylt, gatupratare eller affischer behöver du söka tillstånd för markupplåtelse hos polisen. Här gäller samma regler för valaffischer som för annan affischering. Kom ihåg att ansöka om markupplåtelse i god tid innan du önskar tillstånd.

Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndisgheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggetablering/Byggbelamring

Om du är i behov av använda offentlig mark för byggetablering så krävs en ansökan till polisen. Då kommunen äger marken skickas polisens remiss till oss som kommer med yttrande i samråd med polismyndigheten. Därefter utfärdar Polisen tillståndsbevis. Vanliga exempel som ingår i byggetablering är containrar, bodar, byggnadsställningar eller byggsäck. Viktigt att tänka på är även att det ibland kan krävas ett bygglov, exempelvis vid uppställning av bod i mer än 4 veckor.

Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän sammankomst

Om du planerar att samla människor för musikevenemang, teater, demonstration eller dylikt som riktas till allmänheten behöver du söka tillstånd för det. Alla evenemang som anordnas för- eller ger allmänheten tillträde räknas som allmän sammankomst. Konserter och andra musikevenemang inomhus kräver inte tillstånd, men är det riktat mot allmänheten ska en föranmälan skickas till polisen.

Ansökningar om allmänna sammankomster behandlas i första hand av polisen och skickas sedan vidare till kommunen som har slutgiltig vetorätt. Ansök i god tid innan planerat evenemang.

Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Har du frågor som rör nyttjande av allmän plats är du välkommen att kontakta oss på mark- och exploateringsenheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.