Varor utanför butik

Om du vill exponera varor på allmän plats utanför en butikslokal, behöver du söka tillstånd för så kallad butiksexponering hos polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innehåll på denna sida

Regler vid butiksexponering

En viss typ av enkel exponering kan vara godkänd utan tillstånd men huvudregeln är att tillstånd alltid ska sökas. Följande generella regler finns att förhålla sig till vid butiksexponering:

  • Försäljning ska ske inne i butiken och får inte göras på de ytor som dedikerats för exponering.
  • Exponeringen ska ske i direkt anslutning till fasaden.
  • Exponeringen får inte hindra framkomligheten på trottoar, gångbana eller cykelbana.
  • Inga ingrepp i markbeläggningen får göras.
  • Exponering får enbart ske under butikens öppettider och ska därefter plockas bort.

Om exponeringen skulle bryta mot lagar eller regler kan polistillståndet dras in under pågående tillståndsperiod. Ansök i god tid innan du önskar påbörja butiksexponering.

Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.