Upplåtelse av allmän plats

En allmän eller offentlig plats är nästan alla platser utomhus i Sigtuna kommun där allmänheten kan röra sig, till exempel trottoarer, torg och parker. För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste en ansökan till polismyndigheten göras.

Ansökan om nyttjande av offentlig plats ansöks hos polisen. Här kan du ansöka om tillstånd hos polismyndigheten Länk till annan webbplats.. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt, det vill säga polismyndigheten kan inte utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. För fast torgplats för torghandel krävs endast kommunens tillstånd. Ytterligare bestämmelser om användning av offentlig plats i kommunen finns i Lokala ordningsföreskrifter. Här kan du läsa mer om kommunens lokala ordningsföreskrifter Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster..