Torg och allmänna platser

Här finns information om lekplatser, parker och grönområden samt tillstånd och regler för upplåtelse av allmän plats och övriga markupplåtelser.