Övriga markupplåtelser

Polismyndigheten upplåter offentlig plats för olika ändamål. Kommunen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.

Vid handläggning av ansökan om tillstånd lämnar kommunen synpunkter. För att få tillstånd att nyttja kommunal mark, kontaktar du Sigtuna kommun via markupplatelse@sigtuna.se.

Ansökan

Du ansöker om övriga upplåtelser, utanför kommunal mark, hos kommunen som då lämnar ett förhandsbesked.

Ange följande

  • Vilken plats vill du nyttja?
  • Till vad ska platsen användas?
  • Hur stor yta ska nyttjas?
  • Under vilken tidsperiod?

Skicka din ansökan till markupplatelse@sigtuna.se.

Därefter kontaktar du polisen för att höra om du behöver polistillstånd. Polisens ansökningsavgift är 870 kr och ansökningsavgiften måste du betala in innan polisen börjar handlägga ditt ärende. Till ansökan om polistillstånd på Polisens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.