Olovlig användning av kommunens mark

Att ta annans mark i anspråk kallas annektering och är inte tillåtet vare sig det gäller privat eller kommunal mark. Kommunens mark ska kunna nyttjas av alla och det gemensamma nyttjandet får inte begränsas av privatiserade anordningar eller anläggningar.

Vad innebär olovlig markanvändning?

Olovlig markanvändning eller annektering som det också kallas, innebär att anordningar eller anläggningar placerats utanför den egna fastighetsgränsen som gör att platsen upplevs privat, fast den egentligen är tillgänglig för allmänheten. Känslan av privatisering gör att människor väljer att nyttja en annan yta, eller avstår från aktivitet helt och hållet.

Exempel på anordningar eller anläggningar som är olovliga om de placeras utanför den egna fastighetsgränsen:

 • bryggor
 • studsmattor
 • grillar
 • byggnader
 • uppställning av bilar, båtar, husvagnar eller liknande
 • sandlåda
 • gungställning
 • lekstugor
 • staket och trädgårdsodling
 • altan eller terrass
 • materialupplag.

Du som fastighetsägare har ansvar för att veta var din egen fastighetsgräns går och hålla dig inom denna. Om kommunen får kännedom om att ett markområde annekteras så kontaktas berörd fastighetsägare om att snarast ta bort alla anordningar eller anläggningar utanför den egna fastighetsgränsen och återställa marken i befintligt skick. Motsäger sig fastighetsägaren detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Frågor

Har du frågor som rör annektering kan du kontakta oss på Sigtuna kommun och be att få tala med mark- och exploateringsenheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.