Trafik och gator

Trafik inkluderar olika sätt att färdas som exempelvis gång, cykel, kollektivtrafik, eller bil. Kommun ansvarar för trafikplanering av de miljöer som kommunen äger.