Trafikregler och säkerhet

Kommunen kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen beslutar endast om lokala trafikföreskrifter inom det tättbebyggda området, utanför detta område är det Länsstyrelsens ansvar.