Kollektivtrafik

Vi som kommun råder inte över kollektivtrafiken. Däremot är fungerande buss- och pendeltågstrafik av största vikt för hela kommunen. Våra invånare, företag och besökare drabbas när pendeltåg eller bussar är försenade eller ställs in. Därför är det här en prioriterad fråga som vi arbetar med genom att försöka påverka beslutsfattare.

Film om hur vi arbetar för en stabil kollektivtrafik i kommunen

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och Birgitta Pettersson, kommundirektör arbetar för att påverka i kollektivtrafikfrågan.

Se filmen där Olov Holst och Birgitta Pettersson berättar om hur vi i Sigtuna kommun försöker påverka och förbättra situationen.

Syntolkning

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, och Birgitta Pettersson, kommundirektör i Sigtuna kommun, står intill det gamla stationshuset i Märsta och pratar in i kameran. Bussar och pendeltåg kör förbi och människor passerar. När Olov Holst berättar om att Sigtuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner visas ett diagram som illustrerar hur befolkningen har ökat med 9 000 personer de senaste tio åren, vilket motsvarar 22 procent.

Vad gör kommunen?

Vi försöker påverka beslutsfattande politiker för att buss- och pendeltågstrafik ska fungera. Kommunledning såväl som den politiska majoriteten arbetar för att påverka de som ansvarar och styr över regionens kollektivtrafik. Tjänstepersoner har bland annat samordningsmöten och planeringsmöten med såväl Region Stockholm som Trafikverket. Dessutom samverkar vi med övriga pendlarkommuner i vår närhet där vi gemensamt försöker påverka i denna för oss så viktiga fråga.

Om Sveriges Kommuner och Regioners ansvar på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Region Stockholm?

Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Den 1 januari 2019 fick regionen ett utökat ansvar för regional tillväxt och utveckling.

Regionen Stockholms Trafikförvaltning beslutar årligen hur busstrafiken i kommunen ska utformas och hur ofta bussar ska köra.

För frågor, synpunkter och klagomål på enskilda busslinjer, inställda bussar och pendeltåg hänvisar vi till SLs kundtjänst på telefonnummer 08-600 10 00 eller via SLs hemsida.

Om Region Stockholms uppdrag och ansvar på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Trafikförvaltningen i Region Stockholm på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gör Trafikverket?

Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverkets ansvar är nationellt, det vill säga för hela Sverige.

Om Trafikverket på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källor: Trafikverket, Region Stockholm, SKR

Kontakta SLs kundtjänst

För frågor, synpunkter och klagomål på enskilda busslinjer, inställda bussar och pendeltåg hänvisar vi till SLs kundtjänst på telefonnummer 08-600 10 00 eller via deras kundtjänstformulär.

SLs kundtjänstformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.