Cykling och cykelvägar

Sigtuna kommun har ett väl utvecklat nät av gång- och cykelvägar. Här finns information om cykelvägar, cykelparkeringar samt kommunens strategiska arbete gällande cykling.