Gator

Vår ambition är att alltid ha säkra och framkomliga gator och vägar. Vissa vägar är kommunala medan en del ägs och driftas av Trafikverket eller privatpersoner.

Kommunen ansvarar för drift och skötsel av det kommunala gatunätet i tätorterna Märsta, Rosersberg och Sigtuna samt delar av gatunätet i Arlandastad. Exempelvis väg 255, 263, 273, 896, 898 och 905 är Trafikverket huvudman för.