Gator

Vår ambition är att alltid ha säkra och framkomliga gator och vägar. Vissa vägar är kommunala medan en del ägs och driftas av Trafikverket eller privatpersoner.

Stadsbyggnadskontoret i kommunen ansvarar för drift och skötsel av det kommunala gatunätet i tätorterna Märsta, Rosersberg och Sigtuna samt delar av gatunätet i Arlandastad. Exempelvis väg 255, 263, 273, 896, 898 och 905 är Trafikverket huvudman för.