Belysning

Den offentliga belysningen i Sigtuna kommun omfattar cirka 8600 lampor som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker.

Miljövänlig belysning

I Sigtuna kommun eftersträvas sedan 2012 att till 100% använda LED-armaturer vid nybyggnad samt vid utbyte av uttjänta armaturer, detta för att spara energi samt att minska miljöpåverkan. En ny förordning av EU-kommissionen innebär att kvicksilverlampan inte längre får säljas. Under 2018 kommer samtliga kvicksilverarmaturerna att ersättas med LED.

Belysningen är till för att ge bra allmänbelysning, främst för de oskyddade trafikanterna, men även för att öka tryggheten och rikta uppmärksamheten mot det som behöver lysas upp. Dessutom bidrar effektbelysning till en trevligare utemiljö.

Reparation – så arbetar vi

Belysningsnätet har inget övervakningssystem som meddelar när något gått sönder i anläggningen, detta innebär att endast de trasiga lampor som inrapporterats enligt ovan till kommunens entreprenör eller de dom upptäcker på plats byts ut, under tiden felsökning pågår kan belysningen vara tänd dagtid.

Om hela områden eller gator är nedsläckta åtgärdas detta så långt det är möjligt senast två arbetsdagar efter att felet rapporterats in, enstaka trasiga lampor åtgärdas inom 14 arbetsdagar.

När det är mörkt är det viktigt att använda reflex. De flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden trots neonskyltar och gatubelysning. Belysning gör att man själv ser bättre, men innebär inte nödvändigtvis att man syns.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.