Häckar och buskage

Varje år skadas våra invånare i onödan för att sikten skyms. Du som fastighetsägare kan med några enkla åtgärder, före och efter sommaren, rädda liv. Vi vill därför be dig att se över din tomt och hålla efter vegetationen.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar

Häckar, buskar och träd planteras i våra trädgårdar för att rama in tomten och få ett trevligt skydd för insyn utifrån. Häckarna blir med tiden så höga och trädens lövverk så täta att sikten försämras och påverkar trafiksäkerheten. Enligt plan- och bygglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Därför är det bra om du känner till följande regler om växtlighet och sikt.

Fastighetsägarens skyldigheter

Enligt plan-och bygglagen och väglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Därför är det bra om du känner till en del regler om växtlighet och sikt vid din tomt. Sigtuna kommun strävar efter att vara en så trafiksäker kommun som möjligt. Vi arbetar ständigt för att uppnå detta, men en del saker kan du som kommuninvånare göra för att hjälpa till.

Gator som korsar varandra

Vid en gatukorsning ska höjden på häckar, plank eller murar skall inte överstiga 80 cm och det gäller minst 10 meter åt vardera hållet räknat från korsningen. Trädgrenar får inte hänga lägre än 3,0 m över gångbanan och 4,6 m över körbanan.

Gång- eller cykelbana

Om gång- eller cykelbana korsar gata så gäller max 80 cm som häckhöjd och 5 m in på gång- eller cykelvägen, men fortfarande 10 m utmed gatan. En rekommendation är att sikten är fri 2,5 m från gatan eller gångbanan, det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 80 cm.

Utfart från tomten till gatan

En rekommendation är att sikten är fri 2,5 m från gatan eller gångbanan, det vill säga att buskar och häckar inte är högre än 80 cm.

Fri sikt från tomtgräns

Om träd eller buskar vid tomtgränsen hänger ut över gång- eller körbana tvingas såväl bilister som cyklister och fotgängare att ta onödiga risker. Trädgrenar får inte hänga lägre än 3,0 m över gångbanan och 4,6 m över körbanan

Illustration av hur häckar och buskage ska vara trimmade.

Nyplantering av häckar eller buskage

Tänk på att häckar och buskar växer fort och att de kräver regelbunden beskärning för att inte växa ut i gångbanan. Plantera därför din nya häck en bit innanför tomtgränsen (lagom är 0,6–1 m beroende på växtmaterialet). Träd och buskar som blir stora med tiden bör planteras minst 2 m från tomtgränsen.

Bra att tänka på

  • Fotgängare och rullstolsburna inte ska tvingas ut på körbanan för att häcken växer över gångbanan. Om din häck växer ut över gångbanan, leta rätt på din tomtpinne och klipp in häcken till den.
  • Att fordon som exempelvis räddnings- och renhållningsfordon kommer fram.
  • Att trafikmärken, gatunamnsskyltar och andra markeringar är väl synliga.
  • Att grenar och kvistar inte skymmer gatubelysningen.

Tack för att du hjälper oss att skapa en tryggare trafikmiljö.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.