Tillstånd och regler

För att få använda offentliga platser till försäljning, evenemang och liknande måste en ansökan till polismyndigheten göras. Polismyndigheten beviljar eller avslår ansökan om användande av offentlig plats för olika ändamål. Kommunen fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats på kommunal mark.