Skolloppis

Skolloppisar är tillfälliga försäljningsplatser för skolklasser samt barn- och ungdomsföreningar.

Ansök

Ansökan måste göras via e-post, senast fyra veckor innan loppisen, av myndig person som har skolklassens/föreningens mandat. Det är inte tillåtet att ha en skolloppis på kommunal mark utan kommunens tillstånd. Den namngivna personen som får medgivandet från kommunen är ansvarig anordnare och svarar för ordning, säkerhet och skötsel på försäljningsplatsen. Det ingår inte bord, regnskydd eller el i upplåtelsen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

 • sökande klass/förening
 • namn på skolan/föreningen
 • namn, adress, telefon nr/mobiltelefon nr till ansvarig anordnare
 • försäljningsplats
 • datum
 • tid.

Skicka ansökan till markupplatelse@sigtuna.se

Beslut skickas till e-postadressen från vilken ansökan kommer ifrån.

Platser

 • Vid anslagstavlan, Stora gatan, Sigtuna
 • Utanför ICAs lokaler, Stora gatan, Sigtuna
 • Vid telefonkiosken, Lilla torget, Sigtuna,
 • Torgplats, Stora torget, Sigtuna (endast när torgplatserna inte är uthyrda)
 • Torgplats, Sätuna torg, Märsta (endast när torgplatserna inte är uthyrda)
 • Torgplats, Valsta ute torg, Märsta (endast när torgplatserna inte är uthyrda)

Önskemål om annan plats på kommunal mark kan lämnas vid ansökan.

Tider

Endast en försäljningsplats per skolklass eller förening kan bokas. Ny plats kan sökas när tidigare beviljad plats har nyttjats.

Kostnad

Ingen avgift.

Villkor för upplåtelse

Medgivandet är alltid förenat med följande villkor:

 • Ansvarig anordnare är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållas på kommunens mark och anläggningar samt för skador som kan drabba tredje man.
 • Den upplåtna platsen ska hållas i städat och ordnat skick under den tid upplåtelsen medgivits.
 • Senast 30 minuter efter upplåtelsetidens slut ska sopor och avfall samlas ihop genom er försorg samt ska platsen återställas till, av kommunen, godkänt skick. Kommunala papperskorgar får inte användas.
 • Om kommunen bedömer en extra städning behövs på grund av upplåtelsen kommer det att debiteras ansvarig samordnare.
 • Sökanden svarar också själv för att gällande föreskrifter/tillstånd från myndigheter, till exempel miljö- och hälsoskyddsnämnden, uppfylls.
 • Ansvarig samordnare ska finnas på plats personligen eller per telefon vid försäljning.

I övrigt gäller föreskrifterna i allmänna ordningslagen och i lokala ordningsföreskrifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.