Hygienlokaler

Ska du starta en hygienisk verksamhet eller byta lokal där du använder stickande eller skärande verktyg ska det anmälas.

Anmälningsplikt

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till oss. Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, gör vi tillsyn ibland.

Den 1 juli 2021 skedde en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande och skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta har sedan tidigare omfattats. Det innebär att du är anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Vad är en hygienisk verksamhet?

Med begreppet hygienisk verksamhet menas verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandling. Här är några exempel på hygienisk behandling:

  • akupunktur
  • tatuering
  • fotvård
  • piercing
  • solarium
  • skönhetsbehandlingar

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift för din anmälan enligt miljöbalken. Här kan du läsa mer om våra avgifter och taxor.

Glöm inte att anmäla din verksamhet

Om du startar din verksamhet utan att anmäla den till kommunen kan du få betala en miljösanktionsavgift om 3000 kr.

Egenkontroll

För att bedriva hygienisk verksamhet behöver du göra en riskvärdering av hur din verksamhet kan påverka människor och miljö. Framförallt är det viktigt att du är medveten om riskerna för infektion, smitta och allergi. Denna riskvärdering kallas för egenkontroll. Varje hygienisk verksamhet ska ha skriflig dokumentation, kallad för egenkontrollprogram, där bland annat rutiner för verksamheten ingår.

Estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 började lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, har gått över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.

Du kan läsa mer om lagen om estetiska behandlingar på IVO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årlig avgift

Kommunen bedriver regelbundet tillsyn av hygienska verksamheter. För tillsynen betalar du därför en årlig tillsynsavgift. Här hittar du mer information om avgifter och taxor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.