Hygienlokaler

Ska du starta en hygienisk verksamhet eller byta lokal där du använder stickande eller skärande verktyg ska detta anmälas till bygg- och miljöförvaltningen.

Anmälningsplikt

Anledningen är att den typen av hygienisk behandling innebär risk för blodsmitta. Anmälan ska göras senast sex veckor innan du vill starta din verksamhet. För att anmäla din verksamhet använder du e-tjänsten här nedan.

Om du är osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen så gör vi en bedömning av ditt ärende.

Vad är en hygienisk verksamhet?

Med begreppet hygienisk verksamhet menas verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandling. Här är några exempel på hygienisk behandling:

  • akupunktur
  • tatuering
  • fotvård
  • piercing
  • solarium
  • skönhetsbehandlingar

Avgift för anmälan

Vi tar ut en avgift för din anmälan. Här kan du läsa mer om våra avgifter:

Glöm inte att anmäla din verksamhet

Om du startar din verksamhet utan att anmäla den till bygg- och miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift om 3000 kr.

Egenkontroll

För att bedriva hygienisk verksamhet behöver du göra en riskvärdering av hur din verksamhet kan påverka människor och miljö. Framförallt är det viktigt att du är medveten om riskerna för infektion, smitta och allergi. Denna riskvärdering kallas för egenkontroll. Varje hygienisk verksamhet ska ha skriflig dokumentation, kallad för egenkontrollprogram, där bland annat rutiner för verksamheten ingår.

Årlig avgift

Bygg- och miljöförvaltningen bedriver regelbundet tillsyn av hygienska verksamheter. För tillsynen betarar du därför en årlig tillsynsavgift.

 

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.