Sommarjobb för ungdomar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till en fastställd grupp skolungdomar som läser på gymnasium. Beslut om vilka årskurser som är aktuella, samt vilka villkor de sökande måste uppfylla, bestäms av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden varje år. Alla ungdomar i kommunen garanteras inte ett sommarjobb.

Tre ungdomar klädda i arbetskläder på deras sommarjobb. Foto: Mostphotos

Sommarjobb för årskurs 2 på gymnasiet eller årskurs 3 på nationellt program på särgymnasiet 2022

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till dig som läser på gymnasiet och är folkbokförd i Sigtuna kommun. Målet är att rusta dig med det du behöver för att lätt kunna söka jobb i framtiden.

Villkor för att kunna söka via sommarjobbsförmedling är att:

  • du går i årskurs 2 på gymnasiet eller läser årskurs 3 på nationellt progran på särgymnasiet
  • du är folkbokförd i Sigtuna kommun
  • du deltar i Sigtuna kompetenscenters CV-kurs vid ett tillfälle
  • du har godkända betyg i svenska 1 och matematik 1 alternativt genomförd sommarskola efter terminsslut.

Allmän information

CV-kurs anordnas av Sigtuna kompetenscenter. Årets CV-kurser planeras mellan 24 januari och fram till den 14 februari 2022.

Anmälan görs via Timecenter:

TimeCenter Länk till annan webbplats.

 

Efter CV-kursen

Om du inte hittar ett sommarjobb på egen hand erbjuder Sigtuna kommun dig som deltagit i CV kursen ett sommarjobb inom våra egna verksamheter eller i samarbete med andra arbetsgivare.

Anställningen är då på tre veckor. Dessa anställningar erbjuds under tre olika perioder sommaren 2021:

  • Period 1: 13 juni - 03 juli
  • Period 2: 04 juli - 24 juli
  • Period 3: 25 juli - 14 augusti

Ansökningsperioden för dessa sommarjobb är mellan den 7 mars till och med den 8 april 2022, förutsatt att du uppfyller kraven som beskrivs ovan. Då erbjuds den plats som du matchas till i kommunens matchningsverktyg.

Om du vid CV-kurstillfället inte hade godkända betyg i matematik 1 och svenska 1/svenska som andraspråk är det enbart period 3 som är tillgänglig för dig. Du måste även lämna in ett intyg till Sigtuna kompetenscenter som visar att du har genomfört sommarskolan. Senast den 11 juli 2022, om inget annat anges, ska intyget vara inlämnat.

OBS att endast ett erbjudande ges och att det inte finns någon möjlighet att byta.

Villkor och krav

De villkor och krav som ställs på dig som sökande fastställs av nämnden och kan till exempel handla om en viss ålderskategori och årskurs, att man måste ha deltagit i en specifik CV-kurs och att den studerande har ansökt under en fastlagt period via en angiven websida m.m. Information läggas ut på Sigtuna kommuns hemsida i god tid innan sommaren.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden brukar sträcka sig över ett antal veckor under våren. För 2022 gäller perioden 7 mars till 8 april.

Sommarjobb erbjuds i tre veckor

Sommarjobb erbjuds i tre veckor under tre perioder mellan juni och augusti.

Vart finns sommarjobben?

Kommunen har såväl kommunala verksamheter som privata företag som samarbetspartner dit ungdomar matchas för sommarjobb. Urval av samarbetspartner påbörjas i början av året. Det vill säga, de kommunala arbetsplatserna informeras om nämndens beslut inför kommande sommar och verksamheterna kan anmäla det antal sommarjobbare man vill ha i sin verksamhet.

Det privata näringslivet kontaktas av sommarjobbsansvarig samt informeras via kommunens hemsida och via övriga mediala informationskanaler. Den dialogen sker löpande under hela året. Stora privata aktörer erbjuds exempelvis möjlighet till rekryteringsträffar med kommunens sommarjobbungdomar.

Målet med sommarjobb

Målet är att få ungdomar placerade inom den ordinarie ramen på tre veckor för sommarjobb via sommarjobbsgarantin, men även att hjälpa ungdomar att söka och få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det vill säga att få ett sommarjobb som sträcker sig över hela sommaren.

Anmälan för sommarjobbsplatser i din verksamhet

2022 ordnar Sigtuna kommun sommarjobb för gymnasieelever som läser årskurs 2, samt särgymnasieelver som läser årskurs 3 på ett nationellt program.

På kommunens webbsida kan du som företagare nu anmäla intresse att anställa en eller flera elever under en period på tre veckor. Gör detta så fort som möjligt, då vi snart påbörjar fördelningen av intresserade ungdomar.

Här kan du anmäla ditt företag Länk till annan webbplats.

Du anställer ungdomen själv, har arbetsmiljöansvar och betalar lön enligt kollektivavtal. I gengäld får du fakturera Sigtuna kommun 2000 kr/inkl. moms för påbörjad vecka i handledarstöd. Sammanlagd 6000 kr/ inkl. moms för treveckorsperiod och elev.

Närvarorapport skall bifogas fakturan och skickas till:

Sigtuna Kommun, Box 38, 195 21 Märsta. Referens: sarziv001

.

ANMÄLAN AV SOMMARJOBBSPLATSER I KOMMUNENS EGNA VERKSAMHETER

Här kan du anmäla din kommunala verksamhet (Sigtuna kommun) Länk till annan webbplats.

Observera att lönen betalas av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och genererar inga lönekostnader för din verksamhet.

Kontakt

Kontakta samordnaren för sommarjobb på kommunen om du har fler frågor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.