Sommarjobb för ungdomar i Sigtuna kommun

Ungdomar i Sigtuna kommun som går i årskurs 2 på gymnasiet, eller nationellt program på årskurs 3 på gymnasiesärskolan, kan söka sommarjobb hos Sigtuna kommun. Ett villkor är att man har gått en obligatorisk cv-kurs. Ansökningsperioden pågår till och med den 8 april.

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till en fastställd grupp skolungdomar som läser på gymnasiet. Beslut om vilka årskurser som är aktuella, samt vilka villkor de sökande måste uppfylla, bestäms av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden varje år. Alla ungdomar i kommunen garanteras inte ett sommarjobb.

Tre ungdomar klädda i arbetskläder på deras sommarjobb. Foto: Mostphotos

Vem kan söka sommarjobb?

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till dig som går årskurs 2 på gymnasiet eller årskurs 3 på nationellt program på särgymnasiet under 2022. Du ska också vara folkbokförd i Sigtuna kommun.

Målet är att rusta dig med det du behöver för att lätt kunna söka jobb i framtiden.

Villkor för att kunna söka via vår sommarjobbsförmedling är att:

  • du går i årskurs 2 på gymnasiet eller läser årskurs 3 på nationellt program på särgymnasiet
  • du är folkbokförd i Sigtuna kommun
  • du deltar i Sigtuna kompetenscenters CV-kurs vid ett tillfälle
  • du har godkända betyg i svenska 1 och matematik 1 alternativt genomförd sommarskola efter terminsslut.

Uppfyller du villkoren kan du ansöka om sommarjobb.

Välkommen med din ansökan Länk till annan webbplats.

Sista ansökningsdag 8 april.

Anmäl dig till obligatorisk CV-kurs

För att kunna söka ett sommarjobb genom oss behöver du gå vår CV-kurs. Kursen anordnas av Sigtuna kompetenscenter.

Årets CV-kurser genomfördes under perioden 24 januari till den 14 februari 2022. Inga fler kurser anordnas för 2022.

Efter CV-kursen

Om du inte hittar ett sommarjobb på egen hand erbjuder Sigtuna kommun dig som deltagit i CV-kursen ett sommarjobb inom våra egna verksamheter eller i samarbete med andra arbetsgivare.

Anställningen är på tre veckor och erbjuds under någon av tre perioder sommaren 2022.

  • Period 1: 13 juni - 3 juli
  • Period 2: 4 juli - 24 juli
  • Period 3: 25 juli - 14 augusti

Ansökningsperioden för sommarjobben 2022 är från den 7 mars till och med den 8 april, förutsatt att du uppfyller kraven som beskrivs ovan. Då erbjuds du en plats som du matchas till i kommunens matchningsverktyg.

Om du vid CV-kurstillfället inte hade godkända betyg i matematik 1 och svenska 1/svenska som andraspråk är det enbart period 3 som är tillgänglig för dig, efter genomförd sommarskola. Du måste även lämna in ett intyg till Sigtuna kompetenscenter som visar att du har genomfört sommarskolan. Senast den 11 juli 2022, om inget annat anges, ska intyget vara inlämnat.

Endast ett erbjudande som sommarjobb ges och det finns inte någon möjlighet att byta.

Var finns sommarjobben?

Kommunen har såväl kommunala verksamheter som privata företag som samarbetspartners, dit ungdomar matchas för sommarjobb. Urval av samarbetspartner påbörjas i början av året. Det vill säga, de kommunala arbetsplatserna informeras om nämndens beslut inför kommande sommar och verksamheterna kan anmäla det antal sommarjobbare man vill ha i sin verksamhet.

Det privata näringslivet kontaktas av sommarjobbsansvarig samt informeras via kommunens hemsida och andra informationskanaler. Dialogen sker löpande under hela året. Stora privata aktörer erbjuds exempelvis möjlighet till rekryteringsträffar med kommunens sommarjobbsungdomar.

Målet med sommarjobb

Målet är att få ungdomar placerade inom den ordinarie ramen på tre veckor för sommarjobb via sommarjobbsgarantin, men även att hjälpa ungdomar att söka och få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det vill säga att få ett sommarjobb som sträcker sig över hela sommaren.

Anmälan av sommarjobbsplatser i privat verksamhet

På kommunens webbsida kan du som företagare nu anmäla intresse att anställa en eller flera elever under en period på tre veckor. Gör detta så fort som möjligt, då vi snart påbörjar fördelningen av intresserade ungdomar.

Här kan du anmäla ditt företag Länk till annan webbplats.

Du anställer ungdomen själv, har arbetsmiljöansvar och betalar lön enligt kollektivavtal. I gengäld får du fakturera Sigtuna kommun 2 000 kr/inklusive moms för påbörjad vecka i handledarstöd. Sammanlagt 6 000 kr/ inklusive moms per treveckorsperiod och elev.

Närvarorapport ska bifogas fakturan och skickas till:

Sigtuna Kommun, Box 38, 195 21 Märsta. Referens: sarziv001

Anmälan av sommarjobbsplatser i kommunens verksamhet

Här kan du anmäla din kommunala verksamhet (Sigtuna kommun) Länk till annan webbplats.

Lönen betalas av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och genererar inga lönekostnader för din förvaltning eller enhet.

Kontakt

Kontakta samordnaren för sommarjobb på kommunen om du har fler frågor.

Telefon: 08-591 260 00

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.