Sommarjobb för ungdomar i Sigtuna kommun

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till en fastställd grupp skolungdomar som läser på gymnasium. Beslut om vilka årskurser som är aktuella samt vilka villkor de sökande måste uppfylla bestäms av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden varje år. Sommarjobb erbjuds till en fastställd grupp, alla ungdomar i kommunen garanteras inte ett sommarjobb.

Sommarjobb för årskurs 2 på gymnasiet 2020

Sigtuna kommun erbjuder sommarjobb till dig som läser årskurs 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Sigtuna kommun. Målet är att rusta dig med det du behöver för att lätt kunna söka jobb i framtiden.

Villkor
· Du går i årskurs 2 på gymnasiet

· Du är folkbokförd i Sigtuna kommun

· Du deltar i Sigtuna kompetenscenters CV-kurs vid ett tillfälle. OBS nu har samtliga CV kurser för år 2020 ägt rum.

· Du har godkända betyg i svenska och matematik alt. genomförd sommarskola efter terminsslut vecka 20.

Allmän information
CV-kurs anordnas av Sigtuna kompetenscenter och i hålls i Sigtuna kompetenscenters lokaler på Raisiogatan 1, nb. Ett flertal tillfällen anordnas under januari och februari efter kl.16.00.

Till kurstillfället behöver du:

· Ta med giltig legitimation

· Ta med dina betyg i matematik 1 och svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (pappersform eller digitalt) Undantag gäller för dig som går andra året på IM och ännu inte fått något betyg i ovannämnda kurser. 

Tiderna tar snabbt slut, så anmäl dig så tidigt som möjligt.

Anmälan till kurstillfällena kan du göra via denna länk till TimeCenterlänk till annan webbplats

Efter CV-kursen
När du har ett färdigt CV är du välkommen till Sigtuna kompetenscenters rekryteringsträffar. Tider för dessa ligger utanför skoltid. Du träffar arbetsgivare från den reguljära arbetsmarknaden som erbjuder sommarjobb. Det är en möjlighet för dig att både få en erfarenhet samt knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Om du ändå inte lyckas att hitta ett sommarjobb via Sigtuna kompetenscenters rekryteringsträffar erbjuder Sigtuna kommun dig ett sommarjobb i våra egna verksamheter eller i samarbete med andra arbetsgivare.

Anställningen är då på tre veckor. Dessa anställningar erbjuds under tre olika perioder sommaren 2020:

Period 1: 15 juni - 05 juli

Period 2: 06 juli - 26 juli

Period 3: 27 juli - 16 augusti

Ansökningsperioden för dessa sommarjobb är mellan den 9 mars till och med den 9 april 2020 förutsatt att du uppfyller kraven som beskrivs ovan. Då erbjuds den plats som du matchas till i kommunens matchningsverktyg.

Om du vid CV-tillfället ej hade godkända betyg i matematik och svenska/svenska som andraspråk är enbart period 3 tillgänglig för dig. Även ett intyg om att du genomfört sommarskolan måste lämnas in till Sigtuna kompetenscenter, senast 2020-07-10 om inget annat anges.

OBS! Endast ett erbjudande ges och bytesmöjlighet finns ej.

Villkor och krav

De villkor och krav som ställs på dig som sökande fastställs av nämnden och kan till exempel handla om en viss ålderskategori och årskurs, att man måste ha deltagit i en specifik CV-kurs och att den studerande har ansökt under en fastlagt period via en angiven websida m.m. Information läggas ut på Sigtuna kommuns hemsida i god tid innan sommaren.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden brukar sträcka sig över ett antal veckor under våren.

Sommarjobb erbjuds i tre veckor

Sommarjobb erbjuds i tre veckor under tre perioder mellan juni och augusti.

Vart finns sommarjobben?

Kommunen har såväl kommunala verksamheter som privata företag som samarbetspartner dit ungdomar matchas för sommarjobb. Sållning av samarbetspartner påbörjas i början av året. Det vill säga, de kommunala arbetsplatserna informeras om nämndens beslut inför kommande sommar och verksamheterna kan anmäla det antal sommarjobbare man vill ha i sin verksamhet.

Det privata näringslivet kontaktas av sommarjobbsansvarig samt informeras via kommunens hemsida och via övriga mediala informationskanaler. Den dialogen sker löpande under hela året. Stora privata aktörer erbjuds exempelvis möjlighet till rekryteringsträffar med kommunens sommarjobbungdomar.

Målet med sommarjobb

Målet är att få ungdomar placerat inom den ordinarie ramen på 3 veckor för sommarjobb via sommarjobbsgarantin, men även att hjälpa ungdomar att söka och få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Det vill säga att få ett sommarjobb som sträcker sig över hela sommaren.

Anmälan för sommarjobbsplatser i din verksamhet

2020 ordnar Sigtuna kommun sommarjobb för gymnasieelever som läser årskurs 2.

På kommunens webbsida kan du som företagare nu anmäla intresse att anställa en eller flera elever under en period på 3 veckor. Gör detta så fort som möjligt, då vi snart börjar med fördelningen av intresserade ungdomar.

Här kan du anmäla ditt företaglänk till annan webbplats

Du anställer ungdomen själv, har arbetsmiljöansvar och betalar lön enligt kollektivavtal. I gengäld får du fakturera Sigtuna kommun 2000 kr/inkl. moms för påbörjad vecka i handledarstöd. Sammanlagd 6000 kr/ inkl. moms för 3 veckorsperiod och elev.

Närvarorapport skall bifogas fakturan och skickas till:

Sigtuna Kommun, Box 38, 195 21 Märsta. Referens: saidav001.

För mera information mejla till sommarjobb@sigtuna.se

ANMÄLAN AV SOMMARJOBBSPLATSER I KOMMUNENS EGNA VERKSAMHETER

Här kan du anmäla din kommunala verksamhet (Sigtuna kommun)länk till annan webbplats

Observera att lönen betalas av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och genererar inga lönekostnader för din verksamhet.

Kontakt

Kontakta samordnaren för sommarjobb på kommunen om du har fler frågor.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.