Kommunens hållbarhetsarbete

Hållbar utveckling är en viktig del i alla kommunens verksamheter och ska integreras i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer.