Information om corona­viruset (covid-19)

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten. De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd har tagits bort. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hanteringen av pandemin och kommunicerar här ut viktig information angående coronaviruset om ett förändrat läge skulle uppstå.

Coronapandemin: Detta gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Sammanställningen rör de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.

Detta gäller just nu på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som har ansvaret för planering och genomförandet av vaccinationen. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Bokning av tid och plats sker via appen Alltid Öppet eller telefonbokningen på nummer 08-428 429 30, alla dagar klockan 08.00-19.00. Det finns även flera drop-in platser för vaccination i regionen.

Drop-in-vaccination på 1177:s webbplats Länk till annan webbplats.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated. A "pop up bar" will appear. Press the icon "a chinese character" / "A" to choose the language of your choice.