Information om corona­viruset (covid-19)

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av coronapandemin och följer de rekommendationer som myndigheterna tar fram. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Från och med den 24 november och fyra veckor fram, förbjuds allmänna sammankomster med fler än åtta personer. Förbudet är ett beslut regeringen tagit för att minska smittspridningen av covid-19.
Undantag för beslutet görs för begravningar, urnsättning och motsvarande. I detta undantagsfall får max 20 personer delta.
Läs mer om förslaget här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillfälliga förändringar i våra verksamheter

Efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga de skärpta allmänna råden för Stockholms län som gällt sedan den 29 oktober. Råden gäller nu fram till den 13 december. Läs om beslutet på Region Stockholms hemsida .länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet påverkar vissa av våra verksamheter. Se nedan för mera information.
Tack för visad omtanke och förståelse!

Kontaktcenter

Våra Kontaktcenter påverkas, läs detaljerna nedan för att se vad som gäller för olika kontaktcenter, du kan också kontakta oss.

 • Kontaktcenter i Kommunhuset

Öppettider: måndag-torsdag 08.00-16.00, fredagar 08.00-15.00. Entrédörren till kommunhuset kommer även att öppna/stänga efter dessa tider.

Telefonen (08-591 260 00) öppen måndag-torsdag 08.00-16.00, fredagar 08.00-15.00.

 • Kontaktcenter i Valsta

Stängt tillsvidare.

 • Kontaktcenter i Sigtuna (Drakegården)

Stängt tillsvidare men turisttelefonen är öppen måndag-torsdag 09.00-16.00, fredagar 09.00-15.00.

 • Receptionen i Trygghetscenter

Öppet för besök måndag-torsdag 09.00-16.00, fredagar 09.00-15.00.

Evenemang

Vi ställer in många av våra planerade evenemang i kommunen. Håll uppsikt i vår evenemangskalender för mera information.

Bibliotek

Kommunens bibliotekslokaler stängs tillsvidare för besök, både de som är bemannade och meröppet. Beslutet gäller från och med den 26 november 2020 och tillsvidare.
Viss biblioteksservice erbjuds i anpassad form, digitalt och på distans.

Sigtuna museum

Sigtuna museum är stängt från och med 24 november.

Valstakonst

Verksamheten i Valsta konst kommer även fortsättningsvis vara öppen, då målgruppen är barn födda 2005 och senare och verksamheten är corona-anpassad.

Simhallar

Kommunens bad är stängda för allmänheten från och med 24 november. Därmed pausas även samtliga tidsbundna tränings- och simkort på Midgårdsbadet och Sigtuna Fritidscenter.

Simskolor och föreningsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2005 och yngre kommer dock att fortsätta som vanligt.
Det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet till simträning i rehabiliteringssyfte.

Relaxavdelningen i Midgårdsbadet stängs och kiosk och servering upphör både där och på Sigtuna Fritidscenter från och med 24 november.

Pinbackshallens ishallar

Skridskoåkning i ishallarna pausas för allmänheten från och med den 21 november.
Duschrummen i ishallen stängs från och med 24 november.

Ung i Sigtuna

Våra fältarbetare arbetar enligt schema på kvällar och helger med uppsökande verksamhet men med skärpta restriktioner gällande avstånd och fysisk kontakt.
Arbetet som i vanliga fall bedrivs i skolmiljö ställs om till digitala möten.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna ställer tillfälligt in den öppna verksamheten och arbetar istället med gruppverksamhet. Personalen ställer om till att arbeta via sociala medier och med aktiviteter som går att genomföra utomhus med hänsyn till de restriktioner som nu gäller.

Brobygget

Brobygget fortsätter vara stängt till och med den 31 december 2020.

Kulturskolan

Kulturskolans undervisning för ungdomar födda 2004 och tidigare, ställs om till digital undervisning.Orkestrar, ensembler och föreställningar/konserter ställs fortsatt in. Beslutet gäller från och med 24 november.

Grundskola och förskola

 • Verksamheten pågår som vanligt men med vissa restriktioner:
 • All hämtning och lämning, både på förskola och skola/fritids ska ske utomhus under perioden 2 till 13 december.
 • Aktiviteter utanför skolans lokaler såsom besök på bibliotek och undervisning på Naturskolan kommer att ställas in.
 • Undervisning i idrott sker utan ombyte och dusch för att undvika trängsel.
 • Fysiska föräldramöten och utvecklingssamtal ställs in.

Arlandagymnasiet

Från och med måndag den 23 november kommer fler elever på Arlandagymnasiet ha undervisning på distans. Eleverna växlar veckovis mellan att ha undervisning på plats i skolan och undervisning på distans. På så vis kommer endast cirka hälften av eleverna och lärarna att vara på plats i skolans lokaler, vilket minskar trängseln i skolan.

Spridningen av covid-19 är en pandemi. Det är allas ansvar att minska smittspridningen och du uppmanas därför att:

 • stanna hemma när du känner dig sjuk. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Se nedan vägledning för när du kan anses smittfri.
 • om du är sjuk med symtom på covid-19 som inte går över på 24 timmar uppmanas du att boka provtagning. Gäller även barn över 6 år.
 • Sedan 1 oktober gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer kring att även den som bor med en person som bekräftats smittad av Covid-19, bör stanna hemma. Detta gäller dock inte för barn och grundskoleelever.
 • tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
 • hålla avstånd till varandra, två meter är en bra regel.
 • undvika att resa med kollektivtrafik, särskilt i rusningstid.
 • avstå från alla onödiga resor.

Skärpta allmänna råd för Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har beslutat, efter samråd med Region Stockholm, om skärpa allmänna råd för Stockholms län. Beslutet gäller till och med den 13 december 2020.

Alla som vistas i Stockholms län bör:

 • Om möjligt, undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå, till exempel vid möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.
 • Arbeta på distans så lång det är möjligt.
 • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Läs mer om de skärpta allmänna råden på Region Stockholms hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya rutiner för provtagning

Nu har alla invånare i Region Stockholm möjlighet att boka test för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som visar om man har haft sjukdomen tidigare. På 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du mer information om testerna.

Vägledning för smittfrihet vid covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterade den 19 maj nya riktlinjer på när en patient anses vara smittfri. Så här lyder deras kriterier:

• Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

• För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

• Symtomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

• Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

• För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Läs mer om smittfrihet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tips på hur du skyddar dig mot smitta

Samverkan i regionen

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Inom ramen Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information förmedlas och att våra kommuninvånare ska veta vart de kan vända sig. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.