Information om corona­viruset (covid-19)

Myndigheterna har beslutat att restriktionerna ska lätta från och med 29 september 2021 och att samhället succesivt ska återgå till det normala. Detta gäller även för Sigtuna kommuns verksamheter.

Senaste nytt

Regeringen har tagit fram en plan i fem steg för hur och när restriktioner kan tas bort.
Från och med 29 september 2021 tas steg fyra, vilket bland annat innebär att deltagartaken för både privata och allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort. Även de restriktioner som finns på serveringsställen försvinner och Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Här kan du läsa vad som gäller från och med den 29 september. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Stockholm kommer att erbjuda en tredje dos vaccin mot covid-19 till boende på Säbo, till personer med hemsjukvård eller hemtjänst, samt till alla som är födda 1941 eller tidigare. Läkarorganisationerna på Säbo för äldre ombesörjer vaccination av sina boende och detta påbörjas inom kort. Vårdcentralerna kommer kontakta personer med hemsjukvård och erbjuda dem vaccination. Med start på måndag den 4 oktober kan alla som är 80 år eller äldre boka tid hos någon av vaccinationsmottagningarna via appen Alltid öppet eller med telefonbokningen 08–428 429 30.

Text uppdaterad 1 oktober 2021

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd

Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
1. hålla avstånd till andra människor, och
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Läs mer här om Folkhälsomyndighetens allmänna råd efter 29 september. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som har ansvaret för planering och genomförandet av vaccinationen. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Alla från 12 års ålder rekommenderas vaccination mot covid-19.
Bokning av tid och plats sker via appen Alltid Öppet eller telefonbokningen på nummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19. När det gäller barn 12-15 år kommer de även kunna vaccinera sig på sin skola senare i höst. Hur det kommer gå till i ditt barns skola kommer skolan att informera om längre fram.

Vaccineringen i Vikingahallen är avslutad men från den 15 oktober till och med den 21 oktober är Region Stockholm på plats i Märsta centrum med sin vaccinationsbuss. Den som vill kan vaccinera sig gratis utan att behöva boka tid. Här kan du läsa mer om vaccinationsbussen.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.