Information om corona­viruset (covid-19)

Här samlar vi viktig information om coronaviruset. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hanteringen av pandemin.

Senaste nytt

Från och med den 1 december gäller nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och som har fler än 100 deltagare. Reglerna innebär bland annat att den som anordnar en sådan sammankomst eller tillställning kan ställa krav på att deltagare ska uppvisa vaccinationsbevis. Detta beslut har tagits av regeringen på uppmaning av Folkhälsomyndigheten.

Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att samtliga, även fullvaccinerade, ska testa sig för covid-19 vid symtom.

Rekommendationerna är att samtliga i ett hushåll bör hemisolera sig i en vecka även om det bara är en i hushållet som har testats positivt.

Text uppdaterad 3 december 2021

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt
1. hålla avstånd till andra människor
2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

  • Såväl vuxna som barn bör stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion.
  • Alla rekommenderas att testa sig direkt då symtom uppstår. Undantag är om du haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna.
  • Om en person i hushållet testats positivt bör samtliga övriga i hushållet också hålla sig hemma. Hemisoleringen bör pågå i sju dagar efter det att den bekräftat smittade personen testade sig.
  • Bor du med någon som testats positivt men du själv inte fått symtom, är rekommendationen att du testar dig fem dagar efter det att den smittade personen i hushållet fått sitt besked.
  • Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska liksom övriga stanna hemma vid egna symtom eller om någon av övriga familjemedlemmar testats positivt.

Vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som har ansvaret för planering och genomförandet av vaccinationen. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Alla från 12 års ålder rekommenderas vaccination mot covid-19.

Bokning av tid och plats sker via appen Alltid Öppet eller telefonbokningen på nummer 08–428 429 30, alla dagar klockan 8-19. När det gäller barn 12-15 år kommer de även kunna vaccinera sig på sin skola senare i höst. Hur det kommer gå till i ditt barns skola kommer skolan att informera om längre fram.

Vaccinering i Sigtuna kommun

Vaccineringen i Vikingahallen är avslutad men Region Stockholm är omväxlande på plats i Märsta centrum och i Valsta centrum med sin vaccinationsbuss till och med den 30 december. Den som vill kan vaccinera sig gratis utan att behöva boka tid. Undantag för nedanstående tider kommer troligen att gälla under julhelgen.

Märsta centrum

Plats: Parkeringen vid Willys
Tid: Tisdagar, onsdagar och torsdagar, klockan 10.00-17.00
Datum: Till och med den 30 december

Valsta centrum

Plats: Utanför huvudingången till Valsta centrum
Tid: Söndagar klockan 10.00-15.00, måndagar klockan 10.00-17.00
Datum: Till och med den 27 december

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.