Information om corona­viruset (covid-19)

Sigtuna kommun bevakar händelseutvecklingen av coronapandemin och följer de rekommendationer som myndigheter tar fram.

Spridningen av covid-19 är en pandemi, vilket innebär att sjukdomen sannolikt kommer att drabba alla världens länder. Det är allas ansvar att minska smittspridningen och du uppmanas att:

  • stanna hemma när du känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Se nedan vägledning för när du kan anses smittfri.
  • tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten.
  • hålla avstånd till varandra, två meter är en bra regel.
  • undvika att resa med kollektivtrafik, särskilt i rusningstid.
  • avstå från alla onödiga resor.
  • Personer över 70 år och de med underliggande sjukdomar tillhör riskgrupp och bör vara extra försiktiga. Undvik att handla i butiker, åka kollektivtrafik och vistas på platser där människor samlas. Att vara ute i friska luften är däremot bra. Som anhörig bör man heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt.

Nya rutiner för provtagning

Nu har alla invånare i Region Stockholm möjlighet att boka test för covid-19, både för pågående sjukdom och för antikroppar som visar om man har haft sjukdomen tidigare. På 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster får du mer information om testerna.

Vägledning för smittfrihet vid covid-19

Folkhälsomyndigheten presenterade den 19 maj nya riktlinjer på när en patient anses vara smittfri. Så här lyder deras kriterier:

• Personer med konstaterad covid-19 som håller sig isolerade i hemmet kan bedömas som smittfria efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

• För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

• Symtomfria personer bör generellt inte provtas, men om det ändå skett så kan man bedöma dem som smittfria först sju dagar efter positivt prov. Skulle de utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om de nyligen haft symtom förenliga med covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

• Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst 2 dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

• För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Läs mer om smittfrihet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Begränsat antal vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Från och med 29 mars och tillsvidare råder förbud mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. Detta är ett regeringsbeslut.

Vad gäller privata tillställningar (bröllop, dop, fester med mera) ber Folkhälsomyndigheten alla individer att använda det sunda förnuftet och göra en riskbedömning.
Exempelvis finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus. Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning. Nära kontakt ökar risken för smittspridning och det är större risk för smittspridning när många personer träffas, samt att smittan sprids när deltagarna återvänder hem.

Distansutbildning vid gymnasiet, vuxenutbildning och yrkeshögskolor

Folkhälsomyndigheten och regeringen gick den 17 mars ut med rekommendationen att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska gå över till att bedriva fjärr- och distansundervisning. Sigtuna kommun följer dessa rekommendationer, vilket innebär att Arlandagymnasiet, Komvux och yrkeshögskolan från och med onsdag den 18 mars har övergått till distansundervisning. Beslutet gäller inte gymnasiesärskolan.

Besöksförbud till särskilda boenden

För att hindra att smittan sprids till de grupper i samhället som är mest sköra, multisjuka och äldre, har Sigtuna kommun beslutat att införa besöksförbud i kommunens särskilda boenden. Dessutom är Träffpunkterna och dagverksamheten för demenssjuka stängda, samtidigt som besök inom omsorg, boende och socialpsykiatri begränsas till endast nödvändiga besök. Insatserna gäller med omedelbar verkan tills dessa att behovet bedöms annorlunda.

Tips på hur du skyddar dig mot smitta

Samverkan i regionen

Vi arbetar ständigt för att våra invånare och medarbetare ska känna sig trygga i våra verksamheter. Inom ramen Samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster arbetar vi tillsammans med länets kommuner, myndigheter och räddningstjänst. Vårt gemensamma fokus är att säkerställa att korrekt information förmedlas och att våra kommuninvånare ska veta vart de kan vända sig. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Information från ansvariga myndigheter

Mer information från ansvariga myndigheter om viruset och smittspridning.

Translate

Press the pink button "Activate translation" if you need this page translated* into your language. Choose the language of your choice in the "pop up bar" when activated.