Utmärkelser

Varje år delar Sigtuna kommun ut elevutmärkelser i årskurs 6 och årskurs 9. Varje år utses också årets pedagoger.

Elevutmärkelsen

I Sigtuna kommun har vi en tradition av att i samband med skolavslutningen dela ut elevutmärkelser till elever i årskurs 6 och 9. Stipendiet ges till en elev som genom sina kunskapsresultat och sitt kamratskap är förebilder för andra.
Utmärkelsen finns även på gymnasiet.

Utmärkelsen är instiftad 2012 av Sigtunas politiker i barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Eleverna i de aktuella årskurserna fick via sina klass- och elevråd på varje skola, diskutera och ge förslag till kriterier för utmärkelsen.

Kriterier för elevutmärkelse i årskurs 6

 • Eleven tar ansvar för sitt skolarbete och kämpar på i sin takt.
 • Eleven är positivt inställd till skolarbete och vill lära sig.
 • Eleven är snäll och omtänksam kamrat som visar respekt och aktivt motverkar mobbning.
 • Eleven hjälper andra.
 • Eleven lyssnar på klasskamrater och vuxna och vill förstå dem.

Kriterier för elevutmärkelse i årskurs 9

 • Eleven högpresterar utifrån sina förutsättningar.
 • Eleven har gett prov på mycket god utveckling i ett ämne eller visat utmärkta resultat.
 • Eleven är en bra kamrat och motverkar mobbning.
 • Eleven engagerar sig i att förbättra skolmiljön.
 • Eleven jobbar med den demokratiska processen för att göra sin och sina kamraters röst hörd.

Nominering till elevutmärkelsen

Elever inom grundskolans årskurs 6 eller 9 som utmärkt sig enligt kriterierna för en elevutmärkelse är nomineringsbara.

En elev per skola i årskurs 6 och i årskurs 9 ska väljas. Rektor på respektive grundskola ansvarar för att utse mottagare. Prissumman är 500 kronor per elev i årskurs 6 och 750 kronor per elev i årskurs 9. Utmärkelsen delas ut tillsammans med ett diplom till de nominerade eleverna på skolavslutningen.

Årets pedagog

Sigtuna kommun delar årligen ut priset "Årets pedagog" till lärare eller arbetslag inom förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och komvux. Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet och som på kreativa sätt använt litteratur för lärande.

Pedagog tillsammans med elever i klassrum

Genom utmärkelsen vill kommunen uppmuntra och premiera gott pedagogiskt arbete och lyfta fram goda exempel på utvecklingsarbete som utgår från läroplanerna och Sigtuna kommuns skolutvecklingsprogram.

Utmärkelsen är på 40 000 kronor som fördelas jämnt mellan vinnarna och kan nyttjas för kompetensutveckling som gagnar verksamheten och/eller pristagaren.

Alla kan nominera och därmed påverka vem som blir årets pedagog i Sigtuna kommun.

Vinnare av Årets pedagogpris 2021

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Lovisa Wirdenius, S:t Pers skola
 • Sandra Tjärnberg, Vallmon förskola
 • Madelaine Möllerström, Vallmon förskola

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Jacob Fredriksson Linder, Arlandagymnasiet
 • Björn Franzén, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket
 • Yonatan Goitom, Aircraft Academy of Sweden Arlandagymnasiet

Tidigare vinnare!

Årets pedagog 2020

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Pierina Bernhardsson, Märstadal förskola

 • Mari-Louise Schylander, Vallmon förskola

 • Helena Overholt, S:t Olofs skola

 • Mikael Larsson, Centralskolan

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Anna-Märta Stolt-Eidman, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket

 • Daniel Wernegren, Arlandagymnasiet

Årets pedagog 2019

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Pascal Messo, Ärlinghedens förskola

 • Jan Selling, Ekillaskolan

 • Sofia Haegermark Lundin, S:ta Gertruds skola

 • Sazan Osman, Eddaskolan

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Johan Toreberg, Arlandagymnasiet

 • Helle Olander, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.