Utmärkelser

Varje år delar Sigtuna kommun ut elevutmärkelser i årskurs 6 och årskurs 9. Varje år utses också årets pedagoger.

Elevutmärkelsen

I Sigtuna kommun har vi en tradition av att i samband med skolavslutningen dela ut elevutmärkelser till elever i årskurs 6 och 9. Stipendiet ges till en elev som genom sina kunskapsresultat och sitt kamratskap är förebilder för andra.
Utmärkelsen finns även på gymnasiet.

Utmärkelsen är instiftad 2012 av Sigtunas politiker i barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Eleverna i de aktuella årskurserna fick via sina klass- och elevråd på varje skola, diskutera och ge förslag till kriterier för utmärkelsen.

Kriterier för elevutmärkelse i årskurs 6

 • Eleven tar ansvar för sitt skolarbete och kämpar på i sin takt.
 • Eleven är positivt inställd till skolarbete och vill lära sig.
 • Eleven är snäll och omtänksam kamrat som visar respekt och aktivt motverkar mobbning.
 • Eleven hjälper andra.
 • Eleven lyssnar på klasskamrater och vuxna och vill förstå dem.

Kriterier för elevutmärkelse i årskurs 9

 • Eleven högpresterar utifrån sina förutsättningar.
 • Eleven har gett prov på mycket god utveckling i ett ämne eller visat utmärkta resultat.
 • Eleven är en bra kamrat och motverkar mobbning.
 • Eleven engagerar sig i att förbättra skolmiljön.
 • Eleven jobbar med den demokratiska processen för att göra sin och sina kamraters röst hörd.

Nominering till elevutmärkelsen

Elever inom grundskolans årskurs 6 eller 9 som utmärkt sig enligt kriterierna för en elevutmärkelse är nomineringsbara.

En elev per skola i årskurs 6 och i årskurs 9 ska väljas. Rektor på respektive grundskola ansvarar för att utse mottagare. Prissumman är 500 kronor per elev i årskurs 6 och 750 kronor per elev i årskurs 9. Utmärkelsen delas ut tillsammans med ett diplom till de nominerade eleverna på skolavslutningen.

Årets pedagog

Sigtuna kommun delar årligen ut priset "Årets pedagog" till lärare eller arbetslag inom förskola, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola och komvux. Utmärkelsen går till personer som visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet och som på kreativa sätt använt litteratur för lärande.

Kriterier

De inkomna nomineringarna värderas utifrån nedan angivna kriterier där pedagog, lärare eller arbetslag
• visat stor skicklighet i det pedagogiska arbetet,
• bidrar till högre kunskapsresultat för barn och elever, bland annat genom att stimulera nyfikenhet och motivation,
• bidrar till att barn och elever känner trygghet, trivsel och studiero,
• utvecklar arbetssätt och metoder som stödjer barn och elevers lärande, och
• arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

Prissumman 40 000 kronor fördelas jämnt mellan vinnarna och kan användas till kompetensutveckling.

Tidigare vinnare

Årets pedagog 2022

Vinnare inom grund- och förskola:

 • Zahra Govani, Steningehöjdens skola
 • Charlotte Herb och Kristina Henebratt, Råbergsskolan
 • Emre Akalp, Tingvalla förskola
 • Anna Abrahamsson, Pysslingen förskola i Steningehöjden

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Sarah Knight, Praktiska Gymnasiet Märsta
 • Anders Åslund, Arlandagymnasiet
 • Franziska Christoferson, Sigtunaskolan Humansitiska Läroverket

Årets pedagog 2021

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Lovisa Wirdenius, S:t Pers skola
 • Sandra Tjärnberg, Vallmon förskola
 • Madelaine Möllerström, Vallmon förskola

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Jacob Fredriksson Linder, Arlandagymnasiet
 • Björn Franzén, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket
 • Yonatan Goitom, Aircraft Academy of Sweden Arlandagymnasiet

Årets pedagog 2020

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Pierina Bernhardsson, Märstadal förskola
 • Mari-Louise Schylander, Vallmon förskola
 • Helena Overholt, S:t Olofs skola
 • Mikael Larsson, Centralskolan

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Anna-Märta Stolt-Eidman, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket
 • Daniel Wernegren, Arlandagymnasiet

Årets pedagog 2019

Vinnarna inom grund- och förskola:

 • Pascal Messo, Ärlinghedens förskola

 • Jan Selling, Ekillaskolan

 • Sofia Haegermark Lundin, S:ta Gertruds skola

 • Sazan Osman, Eddaskolan

Vinnarna inom gymnasiet:

 • Johan Toreberg, Arlandagymnasiet

 • Helle Olander, SSHL Sigtunaskolan humanistiska läroverket

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.