Utökad tid i förskolan

Om ett barn är i behov av utökad tid i förskolan på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt, så kan man särskilt ansöka om det hos utbildningsförvaltningen.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska erbjudas detta. Det kan exempelvis handla om att barnet behöver särskilt stöd i form av utökad tid i förskolan för sin språkutveckling eller för att barnet har behov av stöd i sitt sociala samspel med andra barn.

När ni ansöker om utökad tid på grund av barnets behov av särskilt stöd ska ni motivera varför och i förekommande fall bifoga väsentlig dokumentation. Utbildningsförvaltningen kommer i samtal med förskolan fatta beslut om utökad tid.

Utökad tid på grund av familjens situation

Barn kan beviljas utökad tid i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. Det kan exempelvis vara om en vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller om ett syskon är i omfattande behov av vård på sjukhus. Alla ansökningar om utökad tid prövas enskilt och vid ansökan ska det motiveras varför barnet behöver utökad tid. I förekommande fall ska även väsentliga intyg bifogas, exempelvis läkarintyg.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.