Kultur och fritid

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör kultur och fritid

Sök inom självservice

 1. Kultur och fritid

  Ansökan om ledarutbildning för barn och ungdomsföreningar Ansökan Nyregistrering av förening Ansökan om projekt eller övrigt verksamhetsbidrag Ansökan om stadsbidrag till nystartad ungdomsförening Ansökan om årligt verksamhetbidrag - Fritid Ansökan om årligt verksamhetbidrag - kultur Inlämning av föreningsuppgifter

 2. Kultur och fritid

  Simskola betalas i samband med bokning, här på nätet eller i receptionen. Finns ingen nästa simskola upplagd se hemsidan för mer information.

 3. Kultur och fritid

  Föreningskatalog

 4. Kultur och fritid

  Portal för kultur och fritids mina sidor

 5. Kultur och fritid

  Här kan du boka lokaler, idrottshallar m.m.

 6. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri. Blanketten ska fyllas i och översändas till den av kommunen utsedde kontrollanten i samband med att lotteriet ska startas.

 7. Kultur och fritid

  Enligt spellagen 6 kap 9§

 8. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.

 9. Kultur och fritid

  Forum, matsalar samt lokaler som används för fester med mera