Kultur och fritid

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör kultur och fritid

Sök inom självservice

 1. Kultur och fritid

  Du som ansöker om att bli en del av Sigtuna kulturskolas kulturcheck kan lämna in obligatorisk information om din verksamhet här.

 2. Kultur och fritid

  Nominera gärna en person, grupp eller förening som utmärkt sig inom kultur eller en ungdomsledare inom fritids- och idrottsverksamheten här.

 3. Kultur och fritid

  Ordningsregler och ansvar kring lokalhyra av forum, matsalar samt lokaler som används för möten, fester med mera.

 4. Kultur och fritid

  Här kan du söka efter alla föreningar i Sigtuna kommun

 5. Kultur och fritid

  Enligt spellagen 6 kap 9§. För att som förening få hantera lotterier måste man först vara registrerad.

 6. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri. Blanketten ska fyllas i och översändas till den av kommunen utsedde kontrollanten i samband med att lotteriet ska startas.

 7. Kultur och fritid

  Denna blankett är avsedd för föreningar som har registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen och som har för avsikt att starta ett lotteri.

 8. Kultur och fritid

  Här bokar du simskola och motionspass i kommunens simhallar och idrottsanläggningar. Simskola betalas i samband med bokning. Se hemsidan för mer information.

 9. Kultur och fritid

  Här kan du boka lokaler, idrottshallar m.m.

 10. Kultur och fritid

  Kultur-, fritids- och idrottsföreningar kan söka bidrag för verksamhet och projekt som främjar Sigtuna kommuns föreningsliv och möjliggör meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna. Det finns olika bidrag att söka beroende på föreningens verksamhet. (Föreningar som vill boka lokal eller söka föreningsbidrag måste lämna in en fullmakt för behörighet. Fullmakten rekvireras från kulturochfritid@sigtuna.se . Här kan du också ändra din profil samt byta lösenord)