Omsorg och stöd

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör omsorg och stöd

Sök inom självservice

 1. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro för vuxna över 18 år till Socialförvaltningen. En gång i månaden är e-tjänsten stängd för systemunderhåll. Om e-tjänsten inte är tillgänglig, kontakta socialtjänstens mottagningsenhet per telefon via vårt kontaktcenter 08-591 260 00.

 2. Omsorg och stöd

  Denna tjänst är för dig som har fått ett biståndsbeslut och vill få din (er) omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten. (Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation)

 3. Omsorg och stöd

  Om du har ett pågående ärende inom socialtjänsten kan du kommunicera med din socialsekreterare via e-tjänsten nedan. Du behöver mobilt Bank-ID samt vara registrerad i e-tjänsten. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

 4. Omsorg och stöd

  Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Sigtuna kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

 5. Omsorg och stöd

  Ansökan om bl.a. hemtjänst, korttidsboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet, särskilt boende för äldre m.m. *Riktar sig även till dig som behöver stöd som är yngre än 65 år.

 6. Omsorg och stöd

  Bokning av borgerlig vigsel i Sigtuna rådhus. Du ser tillgängliga tider i kalendern och kan välja önskad vigselförrättare och tid. Vigsel i Sigtuna rådhus kostar 1 400 SEK (momsfri). Betalning sker i slutet av e-tjänsten via bankkort eller Swish.

 7. Omsorg och stöd

  Bokning av borgerlig vigsel i Sigtuna kommunhus. Du ser tillgängliga tider i kalendern och kan välja önskad vigselförrättare och tid. Vigsel i Sigtuna kommunhus är kostnadsfri.

 8. Omsorg och stöd

  Här kan du göra en ansökan om samarbetssamtal. Observera att även barnets andra förälder behöver signera ansökan.

 9. Omsorg och stöd

  Här kan du önska val av särkilt boende eller anmäla att du är intresserad att byta boende. Observera att du behöver ha blivit beviljad särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL) innan du gör dessa val.

 10. Omsorg och stöd

  Här ansöker man om ett kostnadsfritt informationssamtal hos familjerätten för att få information om olika möjligheter till stöd och domstolsprocessen.

 11. Omsorg och stöd

  Här kan du lämna uppgifter inför att fastställa faderskapet/föräldraskapet för ditt barn om det inte är möjligt att göra det på Skatteverket.se

 12. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgiften för dig som är ensamstående, med anledning av dubbla boendekostnader vid flytt till särskilt boende.

 13. Omsorg och stöd

  Du som har en bestående funktionsnedsättning och är folkbokförd i Sigtuna kommun kan ha rätt till riksfärdtjänst för fritidsresor utanför Stockholms färdtjänstområde.

 14. Omsorg och stöd

  Många barn är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Vill du bli ett stöd för ett barn som behöver fler trygga vuxna omkring sig?

 15. Omsorg och stöd

  För dig som är utförare av personlig assistans – Ansökan om ersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 16. Omsorg och stöd

  Samtycke till montering av nyckelfria portlås i fastighet

 17. Omsorg och stöd

  Här kan du själv skicka in en intresseanmälan om att ta del av steg mot försörjning.

 18. Omsorg och stöd

  Här kan verksamheter inom Äldre- och omsorgsförvaltningen felanmäla LMO och nyckelfria lås.

 19. Omsorg och stöd

  Här kan du göra en ansökan om stöd för dig själv om du är mellan 15 och 21 år, eller för det barn som du är vårdnadshavare för. En gång i månaden är e-tjänsten stängd för systemunderhåll. Om e-tjänsten inte är tillgänglig, kontakta socialtjänstens mottagningsenhet per telefon via vårt kontaktcenter 08-591 260 00.

 20. Omsorg och stöd

  Här kan du göra en orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att ett barn eller ungdom far illa. En gång i månaden är e-tjänsten stängd för systemunderhåll. Om e-tjänsten inte är tillgänglig, kontakta socialtjänstens mottagningsenhet per telefon via vårt kontaktcenter 08-591 260 00.

 21. Omsorg och stöd

  Ansökan om bistånd för personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen SoL

 22. Omsorg och stöd

  Ansökan för färdtjänst inom Stockholms län

 23. Omsorg och stöd

  Här kan du som redan har ett pågående ärende på enheten arbete och försörjning göra en återansökan för ekonomiskt bistånd. Ska du söka ekonomiskt bistånd för första gången ska du ringa Kontaktcenter på telefonnummer 08-591 260 00.

 24. Omsorg och stöd

  Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och individer med ett tydligt behov av stöd där syftet är att förbättra förutsättningarna för tex barn och unga, personer med missbruk eller beroende, personer utsatta för våld eller andra former av brott samt anhöriga till utsatta.

 25. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

 26. Omsorg och stöd

  Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

 27. Omsorg och stöd

  Logga in i Medborgartjänsten om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal

 28. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd gällande missbruk och beroende, för dig över 18 år. När du har loggat in med bank-id, välj det alternativ som heter "Ny ansökan om stöd Vuxna".

 29. Omsorg och stöd

  Utförare inom Äldre- och omsorgsförvaltningen kan här ansöka om finansiering av projekt/insatser via statsbidrag.