Omsorg och stöd

Här hittar du E-tjänster och blanketter som rör omsorg och stöd

Sök inom självservice

 1. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du göra en ansökan om stöd för dig över 18 år.

 2. Omsorg och stöd

  I den här tjänsten kan du anmäla oro för vuxna över 18 år till Individ - och familjeomsorgen.

 3. Omsorg och stöd

  Här kan du göra en orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att ett barn eller ungdom far illa. Följande tillfällen kommer e-tjänsten ligger e-tjänsten nere för systemunderhåll klockan 08:45–13:00: 5 oktober, 2 november och 7 december 2022. Om du behöver göra en orosanmälan under den tiden hänvisar vi till Mottagningsenheten per telefon.

 4. Omsorg och stöd

  Här kan du göra en ansökan om stöd för dig själv om du är mellan 15 och 21 år, eller för det barn som du är vårdnadshavare för. Vid följande datum och tider kommer e-tjänsten att ligga nere för systemunderhåll mellan kl 08:45 – 13:00: 5/10, 2/11, 7/12 2022. Om du behöver göra en ansökan under den tiden hänvisar vi till Mottagningsenheten per telefon.

 5. Omsorg och stöd

  Ansökan för färdtjänst inom Stockholms län

 6. Omsorg och stöd

  Utförare inom Äldre- och omsorgsförvaltningen kan här ansöka om finansiering av projekt/insatser via statsbidrag.

 7. Omsorg och stöd

  Använd e-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd

 8. Omsorg och stöd

  Under fyra träffar med olika teman ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

 9. Omsorg och stöd

  Samarbetssamtal innebär att föräldrar i gemensamma samtal försöker komma överens om vårdnads- boende- och umgängesfrågor för sina barn. Förutsättningen är att båda föräldrarna vill delta i samtalen. Samarbetssamtalen genomförs via familjerättsbyrån i Upplands Väsby.

 10. Omsorg och stöd

  Logga in i Medborgartjänsten om du vill kontakta din socialsekreterare eller för dig som är över 18 och har ett ärende på missbruksenheten och vill läsa din journal

 11. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Fastställande av faderskap genomförs via familjerättsbyrån i Upplands Väsby.

 12. Omsorg och stöd

  Barn har rätt till sitt ursprung. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. Fastställande av faderskap genomförs via familjerättsbyrån i Upplands Väsby.

 13. Omsorg och stöd

  Vi kommer att ta personlig kontakt i samband med att ansökan inkommit. Observera att barnets/barnens båda vårdnadshavare måste samtycka. Barngruppen genomförs via familjerättsbyrån i Upplands Väsby.

 14. Omsorg och stöd

  Familjerättsbyrån erbjuder möjlighet för föräldrar att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge. När ansökan kommit in får ni besökstid för ett gemensamt besök. I samband med handläggningen inhämtas upplysning från socialtjänsten. Avtal angående vårdnad, boende och umgänge genomförs via familjerättsbyrån i Upplands Väsby.

 15. Omsorg och stöd

  Om du har ett pågående ärende inom socialtjänsten kan du kommunicera med din socialsekreterare via e-tjänsten nedan. Du behöver mobilt Bank-ID samt vara registrerad i e-tjänsten. Kontakta din socialsekreterare för mer information.

 16. Omsorg och stöd

  Du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp från Sigtuna kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

 17. Omsorg och stöd

  Ansökan om bistånd för personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen SoL

 18. Omsorg och stöd

  Ansökan om bl.a. hemtjänst, korttidsboende/växelvård, trygghetslarm, dagverksamhet, särskilt boende för äldre m.m. *Riktar sig även till dig som behöver stöd som är yngre än 65 år.

 19. Omsorg och stöd

  Denna tjänst är för dig som har fått ett biståndsbeslut och vill få din (er) omsorgsavgift beräknad utifrån inkomsten. (Äldreomsorg, socialpsykiatri & funktionsvariation)

 20. Omsorg och stöd

  Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer

 21. Omsorg och stöd

  Ansökan om reducering av omsorgsavgift vid flytt till särskilt boende

 22. Omsorg och stöd

  Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och individer med ett tydligt behov av stöd där syftet är att förbättra förutsättningarna för tex barn och unga, personer med missbruk eller beroende, personer utsatta för våld eller andra former av brott samt anhöriga till utsatta.