Medgivande till anpassning av bostaden - Äganderätt

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostad. En förutsättning för att få bidrag är att fastighetsägaren ger sitt medgivande till åtgärderna.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.79c0d30e17826066e82402/1615550311219/Blankett%20Medgivande%20%C3%84ganderatt%20PDF.PDF.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.