Underrättelse om påträffad förorening

Om du som entreprenör, verksamhetsutövare eller fastighetsägare hittar eller får kännedom om en förorening ska du genast upplysa kommunen om det. Använd denna blankett.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.79e6dadf18419a9f2ee25219/1668068636897/Underr%C3%A4ttelse%20om%20p%C3%A5tr%C3%A4ffad%20f%C3%B6rorening%20-%20Anm%C3%A4lan.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.