Försäljning av tobak - Tillståndsansökan

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som heter "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" Länk till annan webbplats. . Lagen innebär att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.18a7cdc416d6d4515e22f0/1569504381820/ANS%C3%96KAN%20TOBAKSF%C3%96RS%C3%84LJNINGSTILLST%C3%85ND.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.