Allmänna handlingar från bygglovsarkivet - Beställning

Här kan du beställa utlämnande av allmänna handlingar som gäller bygglov från bygglovsarkivet. Det kan vara beslut, planritning, fasadritning, situationsplan med mera. Vid utlämnande av handling kan en avgift tas ut enligt beslut av Kommunfullmäktige.

Du skickas nu vidare till https://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceBypassEnableCheck.aspx?id=8a78b140-b7b6-4e58-8ff9-d6a02762e3e3.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.