Ansvarsförbindelse vid lokalhyra

Ordningsregler och ansvar kring lokalhyra av forum, matsalar samt lokaler som används för möten, fester med mera.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.7e54180618a12c4023ba193/1692707843975/Ansvarsforbindelser%20ordningsregler%202023.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.