Utökad tid i förskolan eller rätt till fritidshemsplacering - Ansökan

Ett barn kan få utökad tid i förskola eller som elev rätt till fritidshemplacering på grund av att barnet har ett behov av särskilt stöd eller på grund av familjens situation i övrigt.

Du skickas nu vidare till https://e-tjanst.sigtuna.se/EService/EServiceStart.aspx?id=2feabe77-fcde-4eda-8c53-a69086cb1540.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.