Ansökan om föreningsbidrag inom individ- och familjeomsorg

Föreningens verksamhet kan vara förebyggande eller riktad till grupper och individer med ett tydligt behov av stöd där syftet är att förbättra förutsättningarna för tex barn och unga, personer med missbruk eller beroende, personer utsatta för våld eller andra former av brott samt anhöriga till utsatta.

Du skickas nu vidare till https://www.sigtuna.se/download/18.1ba065bf18d827a0bec27a5a/1708439569484/Ans%C3%B6kan%20f%C3%B6reningsbidrag%20ideella%20f%C3%B6reningar.pdf.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.