Publicerad:

Ny cirkulationsplats vid korsningen Steninge Allé/Valstavägen

En ny cirkulationsplats ska byggas vid korsningen Steninge Allé och Valstavägen. Trafiken kommer att ledas om med start den 11–12 september. Syftet med arbetet är att öka framkomligheten på sikt. Arbetet förväntas vara klart sommaren 2022.

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen startar natten lördag mot söndag den 11–12 september. Korsningen stängs då av och trafiken kommer att ledas om. Följ anvisningar och skyltning på plats om påbjuden körriktning. Tilllfälliga förändningar kan förkomma under hela byggtiden. Syftet med arbetet är att öka framkomligheten och avlasta väg 263. Cirkulationsplatsen förväntas stå klar sommaren 2022.

Här kan du se aktuellta vägarbeten i kommunen Länk till annan webbplats..

Vägarbetets placering i Sigtunakartan.

Bild av trafikomledning vid korsningen Steninge Allé och Valstavägen.

Illustration: Sigtuna kommun